Trang Chủ Chủ đề Chương 1 hình học lớp 8

Chương 1 hình học lớp 8

Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Tứ giác Hình học 8: Chứng minh A và D đối xứng với nhau qua điểm O.
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Tứ giác Hình học 8: Chứng minh A và D đối xứng với nhau qua điểm O.
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 - Tứ giác Hình học 8. Cho hình thoi ABCD tân O. Trên tia đối của các tia BA, CB, DC, AD lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho...
Kiểm tra 45 phút Chương 1 – Tứ giác Hình học 8: Chứng  minh tứ giác DFEH là hình thang cân.
Kiểm tra 45 phút Chương 1 – Tứ giác Hình học 8: Chứng  minh tứ giác DFEH là hình thang cân.
Kiểm tra 45 phút Chương 1 - Tứ giác Hình học 8. Cho hình chữ nhật ABCD (AB > AD). Trên cạnh AD, BC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho AM = CN. Chứng minh rằng: (BMparallel...
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 – Tứ giác môn Hình lớp 8: Tứ giác OBEC là hình gì ? Tại sao ?
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 – Tứ giác môn Hình lớp 8: Tứ giác OBEC là hình gì ? Tại sao ?
Tham khảo đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 - Tứ giác môn Hình học 8: Cho hình thoi ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. Gọi I là trung điểm cạnh BC và E là trung điểm...
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 Hình học 8 Tứ giác: Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn IJ
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 Hình học 8 Tứ giác: Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn IJ
Các em cùng nhanh tay tham khảo đề kiểm tra 45 phút Chương 1 - Tức giác môn Hình học lớp 8: Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD, I là...
Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 Chương 1 – Tứ giác: Chứng tỏ tứ giác NEQF là hình chữ nhật
Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 Chương 1 – Tứ giác: Chứng tỏ tứ giác NEQF là hình chữ nhật
Xem ngay đề kiểm tra 45 phút Chương 1 - Tứ giác môn Hình học lớp 8. Cho hình thoi MNPQ. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Kẻ (NE bot PQleft( {E in PQ} right),)  (QF...
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Tứ giác Hình lớp 8: Chứng tỏ tứ giác AMCN là hình bình hành
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Tứ giác Hình lớp 8: Chứng tỏ tứ giác AMCN là hình bình hành
Xem ngay đề kiểm tra 45 phút Chương 1 môn Hình học lớp 8 - Tứ giác: Cho hình thoi ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Đường thẳng qua O không song song...
Bài 73,74,75 ,76,77,78 trang 105,106 Toán 8 tập 1: Hình thoi
Bài 73,74,75 ,76,77,78 trang 105,106 Toán 8 tập 1: Hình thoi
Giải bài 73 trang 105; bài 74,75,76,77,78 trang 106 Toán 8 tập 1: Hình thoi - Chương 1 Tứ giác bài 11. Kiến thức cần nhớ Dấu hiệu nhận biết hình thoi là: a) Tứ giác có bốn cạnh bằng. b) Hình bình...
Bài 70,71,72 trang 103 Toán 8 tập 1: Luyện tập đường thẳng // với một đường thẳng cho trước
Bài 70,71,72 trang 103 Toán 8 tập 1: Luyện tập đường thẳng // với một đường thẳng cho trước
Giải bài 70,71,72 trang 103 Toán 8 tập 1: Luyện tập đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.  Bài tập thuộc chương 1 Tứ Giác - Hình học. Bài 70. Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Oy sao...
Bài 67,68,69 trang 102,103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 67,68,69 trang 102,103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Giải bài 67,68 trang 102; bài 69 trang 103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước - Chương 1 Hình học. Cần nhớ định lý sau: - Nếu các đg thẳng // cách đều cắt một...
Bài 62,63,64 ,65,66 trang 99,100 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình chữ nhật
Bài 62,63,64 ,65,66 trang 99,100 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình chữ nhật
Dethikiemtra.com hướng dẫn giải bài 62 trang 99;  bài 63, 64, 65, 66 SGK trang 100 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình chữ nhật - Phần hình học chương Tứ Giác. Bài 62. Các câu sau đúng hay sai ? a) Nếu ΔABC...