Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đáp án đề thi môn GDCD lớp 7 trường THCS Phương Cường Xá: Em hãy nêu các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam ?

Em hãy nêu các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam… trong đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 trường THCS Phương Cường Xá.

Câu 1 : Em hãy nêu các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam ? (1đ)

Câu 2 : Trẻ em có bổn phận gì đối với gia đình, nhà trường và xã hội? (2đ)

Câu 3: Bảo vệ môi trường  là gì? Em và các bạn cần có những việc làm cụ thể nào để góp phần bảo vệ môi trường? (2đ)

Câu 4: Vì sao nói : “Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân”?

Công dân có quyền và trách nhiệm gì đối với các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình  bầu ra? (3đ)

Câu 5:  (2 điểm) Em hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, của Chính phủ.

Em hãy cho biết: Ai là Chủ tịch Quốc hội, ai là Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam hiện nay ? 

Đáp án

          Câu 1:  Quyền trẻ em:(1đ)

– Quyền được bảo vệ

– Quyền được chăm sóc

– Quyền được giáo dục

Câu 2 :   (2,đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Bổn phận của trẻ em đối với gia đình, nhà trường và xã hội :

– Yêu Tổ quốc, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

– Tôn trọng pháp luật , tôn trọng tài sản của người khác.

– Yêu quí, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn

– Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục.

– Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc hoặc dùng các chất kích thích có hại cho sức khỏe

Câu 3:  (2 đ)

– Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (1đ)

Advertisements (Quảng cáo)

+ Bảo vệ môi trường là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường;

+ Ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người  và thiên nhiên gây ra.

– Những việc làm cụ thể góp phần bảo vệ môi trường (1đ)

HS tự trả lời, gợi ý :

+ Tham gia tốt công tác lao động vệ sinh trường lớp, giữ gìn trường lớp sạch đẹp

+ Tham gia trồng và chăm sóc cây trồng trong sân trường, …

+ Không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định

Câu 4 :   (3đ)

– “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân “ bởi vì Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.                       (1,5đ)

– Công dân có quyền và trách nhiệm giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, bảo vệ các cơ quan nhà nước, giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành công vụ. (1,5đ)

Câu 5:( 2 điểm )

– Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội:

+ Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật.

+ Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

+ Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân.

–  Chủ tịch quốc hội: Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước: Nguyện Thị Kim Ngân

Advertisements (Quảng cáo)