Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD

[THCS Minh Tân] kiểm tra cuối năm môn GDCD lớp 7: ộ máy nhà nước cấp trung ương gồm những cơ quan nào? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực?
[THCS Minh Tân] kiểm tra cuối năm môn GDCD lớp 7: ộ máy nhà nước cấp trung ương gồm những cơ quan nào? Cơ quan nào là cơ quan...
Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2 môn GDCD lớp 7 trường THCS Minh Tân, Phòng GD & ĐT Kiến Xương. Xem đề và đáp án chi tiết tại đây. I. TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Khoanh tròn chữ cái đúng...
[THCS Đông Bình] thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD: Thế nào là di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể? Cho biết tên 2 di sản văn hoá vật thể, 2 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam được UNESCO Công nhận di sản văn hoá thế giới ?
[THCS Đông Bình] thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD: Thế nào là di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể? Cho...
Chi tiết đề kiểm tra cuối học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm học 2019 - 2020 của trường THCS Đông Bình, đề thi cụ thể như sau I/ Trắc nghiệm: (2.0 điểm) Chọn chữ in hoa trước ý trả...
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD năm 2020: Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần phải làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD năm 2020: Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần phải làm...
Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần phải làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?... trích trong đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm học...
Kiểm tra cuối năm môn GDCD lớp 7 trường THCS Đoàn Thị Điểm 2019: Hãy nêu bổn phận của học sinh đối với gia đình và nhà trường?
Kiểm tra cuối năm môn GDCD lớp 7 trường THCS Đoàn Thị Điểm 2019: Hãy nêu bổn phận của học sinh đối với gia đình và nhà trường?
Trường THCS Đoàn Thị Điểm tổ chức kiểm tra cuối năm môn GDCD lớp 7 năm học 2018 - 2019, đề thi chi tiết như sau...Hãy nêu bổn phận của học sinh đối với gia đình và nhà trường? I....
Đáp án đề thi môn GDCD lớp 7 trường THCS Phương Cường Xá: Em hãy nêu các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam ?
Đáp án đề thi môn GDCD lớp 7 trường THCS Phương Cường Xá: Em hãy nêu các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam ?
Em hãy nêu các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam... trong đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 trường THCS Phương Cường Xá. Câu 1 : Em hãy nêu các quyền cơ bản của trẻ em...