Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Tham khảo 6 Đề kì 1 môn Toán 7 rất hay của...

Tham khảo 6 Đề kì 1 môn Toán 7 rất hay của Sở GD & ĐT Bạc Liêu

CHIA SẺ

Quý thầy cô và các em tham khảo dưới đây: 6 Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 7 từ năm 2009 – 2015 của Sở GD & ĐT Bạc Liêu. Thời gian làm bài 90 phút.

A. Năm học 2009 -2010

1. (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau

a. 3,26 – 1,549

2015-12-23_090158

 Câu 2. (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau

2015-12-23_090238

3. (1,0 điểm) Tìm x biết:

2015-12-23_090313

4. (1,0 điểm) Tìm x, y biết: x + y = 16 và 2015-12-23_090346

5. (2,0 điểm) Cho hàm số y = f(x) = 3x² + 1. Tính f(1/2), f(1), f(3), f(–1/2)

6. (2,0 điểm)

2015-12-23_090715

Cho hình vẽ bên, biết a//b, d ⊥ a và góc A1 = 105°.

a. Tính các góc A3, B3, B4

b. Đường thẳng d có vuông góc với đường thẳng b hay không? Vì sao?

7. (2,0 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = A
C.Gọi M là trung điểm của cạnh BC.

a. Chứng minh: ΔAMB = ΔAMC.

b. Chứng minh rằng: góc AMB = AMC và AM ⊥ BCB.Năm Học 2010 – 2011

1. (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau

a. A = 3,134 + 3,45 – 0,45

2015-12-23_091017

2. (1,0 điểm) Tính

2015-12-23_091056 b. N = √25 – 3√16

3. (1,0 điểm) Tìm x biết:

2015-12-23_091145

4. (2,0 điểm) Tìm x, y biết: x + y = 24 và

2015-12-23_091218

5. (2,0 điểm) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 5 thì y = 15

a. Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.

b. Hãy biểu diễn y theo x.

c. Tìm các giá trị của y khi x = 3, x= –7.

6. (2,0 điểm)

2015-12-23_091317

Cho hình vẽ bên, biết a//b, d ⊥ b và góc C2 = 110°.

a. Tính số đo các góc D1, C2, C1

b. Đường thẳng d có vuông góc với đường thẳng a hay không? Vì sao?

7. (2,0 điểm)

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của cạnh B
C.Trên tia đối của tia MA lấy điểm I sao cho MI = MA. Chứng minh rằng ΔAMB = ΔIMC.C.Năm học 2011 – 2012

1. (1,0 điểm) Tính:

2015-12-23_091544

2. (1,0 điểm) So sánh các cặp số hữu tỉ sau

2015-12-23_091631

3. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau

a. 3,26 – 1,54 + 0,15

2015-12-23_091710

4. (1,0 điểm) Cho hàm số y = f(x) = 2x – 1. Tính f(0), f(1/2)

5. (1,5 điểm)

Hai lớp 7A và 7B tham gia trồng và chăm sóc 22 cây xanh. Số cây được trồng và chăm sóc của lớp 7A và 7B tương ứng tỉ lệ với 5; 6. Tính số cây mỗi lớp trồng và chăm sóc.

6. (2,0 điểm)

2015-12-23_091809

Cho hình vẽ bên, biết a ⊥ c, b ⊥ c, góc A1 = 130º

a. Đường thẳng a có song song với đường thẳng b hay không? Vì sao?

b. Tính số đo của góc B2.

7. (2,0 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = AC và M là trung điểm của cạnh B
C.Chứng minh rằng

- Quảng cáo -

a. ΔAMB = ΔAMC.

b. AM là tia phân giác của ^BAC.D.Năm Học 2012 – 2013

1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau (tính nhanh nếu có thể)

2015-12-23_092153

2. (1,0 điểm) Tìm x biết: 1,2x + 0,8x – 5,2 = 10,8.

3. (1,0 điểm)

Cho hàm số y = f(x) = 1/2 x. Hãy vẽ đồ thị hàm số đã cho.

4. (2,0 điểm)

Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 4: 6. Nếu tổng số tiền lãi là 11 500 000 đồng thì mỗi tổ được chia bao nhiêu tiền?

5. (1,0 điểm)

Vẽ hình, ghi giả thuyết và kết luận của định lý sau: “Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song nhau.”

6. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC có góc B = C Tia phân giác của góc B cắt AC tại
D.Tia phân giác của góc C cắt AB tại E. Gọi K là giao điểm của CE và B
D.Chứng minh rằng

a. CE = BD.

b. ΔEBK = ΔDCK.


E. Năm Học 2013 – 2014
1. (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức theo cách hợp lý

2015-12-23_092438

c. (–87,5) + [87,5 + (3,8 – 0,8)]          d. 28 : 32

2. (2,0 điểm)

a. Tìm x, biết: 2015-12-23_092532

b. Tìm hai số a và b biết a.11 = b.5 và a – b = 24.

3. (1,0 điểm)

Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là –2.

a. Viết công thức liên hệ y theo x.

b. Hãy cho biết x có tỉ lệ thuận với y hay không, hệ số tỉ lệ là bao nhiêu nếu có?

4. (1,0 điểm)

Cho hàm số y = f(x) = –2x + 1/2

a. Tính giá trị của f(–1/2)

b. Tìm x sao cho y = –3.

5. (1,0 điểm)

a. Phát biểu định lý: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.”

b. Vẽ hình, ghi giả thuyết và kết luận của định lý trên.

6. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của B
C.Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MA = ME. Chứng minh

a. ΔAMB = ΔEMC

b. AB//CE.


F. Năm Học 2014 – 2015
1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính

2015-12-23_092844

2. (1,5 điểm)

Tìm x biết:

a. |x| = 5

2015-12-23_092930

3. (1,0 điểm)

Tìm hai số a, b biết  và b – a = 20.

4. (2,0 điểm)

a. Vẽ đồ thị hàm số y = 3x.

b. Cho biết 5 người làm cỏ hết một cánh đồng mất 8 giờ. Nếu có 8 người với năng suất làm việc như thế thì làm cỏ cánh đồng đó trong mấy giờ?

5. (1,0 điểm)

Cho định lý: “Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song nhau.”

Hãy vẽ hình minh họa định lý trên. Sau đó ghi giả thuyết và kết luận bằng ký hiệu thích hợp.

6. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = A
C.Gọi M là trung điểm của BC.

a. Chứng minh ΔAMB = ΔAMC.

b. Chứng minh rằng: AM ⊥ BC

c. Trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AC lấy điểm F sao cho AF = AE. Chứng minh rằng EF//BC.