Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 7 trường THCS Chu Văn An: Nêu những thông tin có trong hệ cơ qua sau ( hệ tiêu hóa, hệ hần kinh – giác quan ) của tôm sông?

CHIA SẺ

Nêu những thông tin có trong hệ cơ qua sau ( hệ tiêu hóa, hệ hần kinh – giác quan ) của tôm sông?…được trích trong đề thi giữa học kì 1 môn Sinh lớp 7 trường THCS Chu Văn An

Phần I: Trắc nghiệm ( 2  điểm ): Đọc kỹ câu hỏi và trả lời bằng cách khoanh vào ý đúng hay nối ý đúng  .

Câu 1: các chân bụng ( chân bơi ) của tôm sông có bao nhiêu đôi

A. 3            B. 4          C. 5              D. 6

Câu 2: cơ thể tôm sông chia làm bao nhiêu phần

A. . 4         B.  5            C.  2              D.   7

Câu 3: Cua đồng di chuyển bằng

A. Chân bò

B. Chân bơi

C.chân ngực

D.  chân bụng

Câu 4: con sun có lối sống như thế nào :

A. Tự do  .

B. Kí sinh .

C. định cư  .

D. Hang hốc .

Phần II: Tự luận (8  điểm)

Câu 1: Viết vòng đời của tôm sông  ? (1. điểm )

Câu 2: Nêu những thông tin có trong hệ cơ qua sau ( hệ tiêu hóa, hệ hần kinh – giác quan ) của tôm sông? (2Đ )

Câu 3: Phân biệt lớp giáp xác và lớp hình nhện về thời gian kiếm ăn , di chuyển , hô hấp , đầu –ngực , bụng ?  (4  điểm)