Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh lớp 7 trường THCS Hùng Vương: Cấu tạo của giun đất? Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 7 trường THCS Hùng Vương, mời các em cùng tham khảo chi tiết tại đây

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn phương án đúng nhất :

Câu1 : Trùng biến hình di chuyển nhờ

A. Roi        B. Lông bơi

C. Chân giả           D. Cả a, b, c đều sai

Câu 2 : Thủy tức thải chất bã ra cơ thể qua :

A. Lỗ miệng             B. Tế bào gai

C. Màng tế bào     D. Không bào tiêu hóa

Câu 2: Nguyên nhân truyền bệnh sốt rét là do :

A. Muỗi vằn          B. Muỗi Anôphen

C. Ruồi, nhặng           D. Vi khuẩn

Câu 4 : Loài giun đốt sau đây hô hấp bằng mang :

A. Đỉa, rươi                B. Giun đỏ, róm biển

C. Rươi                    D. Bông thùa

Câu 5: Trong cơ thể người, giun kim kí sinh ở :

A. Ruột non           B. Ruột già

C. Hậu môn              D. Tá tràng

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Nêu điểm khác nhau (về kích thước, con đường truyền bệnh, nơi kí sinh, tác hại, tên bệnh) giữa trùng kiết lị và trùng sốt rét. (1.5 điểm)

Câu 2: Động vật nguyên sinh có những đặc điểm chung gì ? (1 điểm)

Câu 3: Cấu tạo của giun đất ? Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất (1,5 điểm)

Câu 4: Trình bày sự khác nhau trong sinh sản vô tính mọc chồi của san hô và thủy tức ? Cành san hô thường dùng để trang trí là bộ phận nào của chúng ? (2 điểm)