Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Chia sẻ đề thi giữa học kì môn Sinh lớp 7 Phòng GD Tây Ninh: Em hãy nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh của bản thân mình?

Mời các em cùng tham khảo chi tiết đề thi giữa học kì 1 lớp 7 được Phòng GD & ĐT Tây Ninh tổ chức thi, đề gồm 5 câu tự luận như sau:

Câu 1: (1.5 đ)

Trình bày cấu tạo và dinh dưỡng của trùng sốt rét?

Câu 2 : (1 đ)

Quảng cáo - Advertisements

Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi ?

Câu 3: (3 đ)

Những đặc điểm chung và lợi ích của ngành ruột khoang?

Câu 4 : (2 đ)

Trùng roi xanh giống và khác thực vật ở điểm nào?

Câu 5: (2,5 điểm)

Giun đũa có hại cho sức khỏe con người như thế nào? Em hãy nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh của bản thân mình?

Quảng cáo - Advertisements