Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Sinh trường THCS Trương Vĩnh Ký: Trình bày đặc điểm chung và vai trò thực tiển của ngành Ruột Khoang? 

CHIA SẺ

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh lớp 7 trường THCS Trương Vĩnh Ký, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận…Trình bày đặc điểm chung và vai trò thực tiển của ngành Ruột Khoang?

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh tròn.  

Câu 1: Động vật nguyên sinh có cấu tạo từ:

A. 1 tế bào

B. 2 tế bào

C. 3 tế bào

D. Đa bào

Câu 2: Cách sinh sản của trùng roi:

A. Phân đôi theo chiều dọc cơ thể.

B.Phân đôi theo chiều ngang cơ thể.

C.Tiếp hợp

D. Mọc chồi

Câu 3: Nơi kí sinh của trùng sốt rét là:

A. Phổi người.

B. Ruột động vật.

C. Máu người

D. Khắp mọi nơi trong cơ thể.

Câu 4: Cấu tạo ngoài của thuỷ tức.
A. Cơ thể của Thuỷ tức có đối xứng hai bên, di chuyển kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu

B. Cơ thể của Thuỷ tức có đối xứng hai bên, di chuyển kiểu sâu đo.

C. Cơ thể của Thuỷ tức có đối xứng toả tròn, di chuyển kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu.

D. Cơ thể của Thuỷ tức có đối xứng hai bên, di chuyển kiểu lộn đầu.

Câu 5: Cơ thể của Sứa có dạng?

A. Hình trụ

B. Hình dù

C. Hình cầu

D. Hình que

Câu 6: Khi mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất vì:

A. Giun đất không thích nghi với đời sống ở cạn gặp mưa giun đất chui lên mặt đất tìm nơi ở mới
B. Giun đất hô hấp qua da khi mưa nhiều nước ngập giun đất không hô hấp được dẫn đến thiếu ôxi nên giun đất phải chui lên mặt đất
C. Giun đất chui lên mặt dất để dễ dàng bơi lội

D. Báo hiệu thời tiết khi có nắng kéo dài.

Câu 7: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng
A. Thức ăn của giun đất là: Vụn thực vật và mùn đất
B. Thức ăn chủ yếu của đỉa là: sinh vật phù du trong nước
C. Thức ăn của vắt là: nhựa cây
D. Thức ăn chủ yếu của giun là: đất

Câu 8: Thuỷ tức sinh sản bằng hình thức nào?
A. Thuỷ tức sinh sản vô tính đơn giản.

B. Thuỷ tức sinh sản hữu tính
C. Thuỷ tức sinh sản kiểu tái sinh.
D. Thuỷ tức vừa sinh sản vô tính vừa hữu tính và có khả năng tái sinh.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 Trình bày đặc điểm chung và vai trò thực tiển của ngành Ruột Khoang?  (2 điểm)

Câu 2 Nêu những cách phòng chống bệnh giun đũa kí sinh ở người? (2 điểm)

Câu 3 Trùng Roi giống và khác thực vật ở những điểm nào ?        (2 điểm)