Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Giải bài 21,22,23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài 3 chương 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng – Giải bài 21, 22, 23 trang 89 trong SGK Toán 7 tập 1.

1. Góc so le trong, đồng vị.

Trên hình vẽ ta có:

– Hai cặp ∠ so le trong:

2016-08-23_211023

– Bốn cặp ∠ đồng vị:

2016-08-23_211054

2. Tính chất:

Nếu đườngthẳng c cắt hai đườngthẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) Hai ∠ so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai ∠đồng vị (trong mỗi cặp) bằng nhau.

Advertisements (Quảng cáo)

Giải các bài tập trong sách bài 3 Toán 7 tập 1 trang 89.

Bài 21. Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (…) trong các câu sau:

2016-08-23_211410

a) ∠IPO và ∠POR là một cặp góc …

b) ∠OPI và ∠TNO là một cặp góc …

c) ∠PIO và ∠NTO là một cặp góc …

d) ∠OPR và ∠POI là một …

Điền vào chỗ trống như sau:

Advertisements (Quảng cáo)

a)so le trong.

b) đồng vị.

c) đồng vị.

d) cặp ∠ so le trong.


Bài 22. a) Vẽ lại hình 15.

2016-08-23_212046

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại.

c) Cặp ∠ A1, B2 và cặp ∠ A4,B3 được gọi là hai cặp ∠ trong cùng phía.

Tính: ∠A1 + ∠B2 ; ∠A4 + ∠B3

Lời giải:

a) Vẽ lại hình.

b) Ghi số đo ứng với các ∠ còn lại ta được hình bên:

c) Ta có: 2016-11-09_075526


Bài 23 trang 89 Hãy nêu hình ảnh của các cặp ∠ so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

2016-08-23_213334

Cái thang có các cặp ∠ so le trong…v..v.v

Advertisements (Quảng cáo)