Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[THCS Suối Ngô] thi học kì 2 lớp 6 môn GDCD: Mô tả và nêu ý nghĩa của các nhóm biển báo giao thông đã được học?

Chi tiết đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6 trường THCS Suối Ngô, Tân Châu. Đề thi gồm 4 câu tự luận và có đáp án tại đây.

1/ Công dân là gì? Thế nào là công dân của nước cộng hòa XHCN Việt Nam? (2đ)

2/ Theo công ước Liên hợp Quốc thì mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của trẻ em? Kể những quyền mà em đã được hưởng? (3đ)

3/ Mô tả và nêu ý nghĩa của các nhóm biển báo giao thông đã được học? (3đ)

4/ Nêu tầm quan trọng của việc học? Nêu ít nhất 2 câu ca dao (tục ngữ, danh ngôn) nói về học tập? (2đ)

Đáp án

Advertisements (Quảng cáo)

1/ Công dân là gì?

* Công dân: là người dân của một nước… (1đ)

*Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam: là người có Quốc tịch Việt Nam. (1đ)

2/ Mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của trẻ em? (2đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Mỗi nhóm quyền rất cần thiết cho cuộc sống của trẻ. (0.5đ)

  • Quyền sống còn: Những quyền được sống sinh ra được làm người, được nuôi dưỡng, được chăm sóc (0.5đ)
  • Quyền được bảo vệ: Trẻ phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức đối xử bóc lột xâm hại, bỏ rơi. (0.5đ)
  • Quyền được phát triển: quyền được học tập vui chơi… phát triển lành mạnh (0.5đ)
  • Quyền được tham gia: có quyền nói lên ý kiến của mình, bày tỏ nguyện vọng của mình ,được người lớn tôn trọng.(0.5đ)

*Kể những quyền mà em đã được hưởng? (0.5đ)

  • Được cha mẹ chăm sóc.
  • Được đi học….
  • Được vui chơi.
  • Được nói lên ý kiến của mình với cha mẹ, thầy cô..

3/ Biển báo cấm: Hình tròn nền màu trắng có viền đỏ, hình vẽ màu đen. Thể hiện điều cấm. (1đ)

Biến báo nguy hiểm:hình tam giác đều, nền vàng có viền đỏ,hình vẽ màu đen. Thể hiện điều nguy hiểm cần đề phòng. (1đ)

Biển báo hiệu lệnh: hình tròn nền màu xanh lam hình vẽ màu trắng nhằm. Báo điều phải thi hành. (1đ)

4/ Tầm quan trọng:

Việc học tập đối với mỗi người là vô cùng quan trọng, có học tập chúng ta mới có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội… (1.5đ)

*Ca dao tục ngữ:

  • Học đi đôi với hành. (0.25đ)
  • Học, học nữa học mãi. (0,25đ)

Advertisements (Quảng cáo)