Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Chia sẻ đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6 trường THCS Võ Hữu: Bản thân em đã thực hiện tốt quy định về trật tự an toàn giao thông chưa?

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra chất lượng môn GDCD lớp 6 học kì 2 được trường THCS Võ Hữu tổ chức thi…Nêu nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

Câu 1. (3đ)

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6

Những bức hình trên nói về vấn đề gì?

Hãy nêu một số quy định về đi đường đối với người đi bộ?

Bản thân em đã thực hiện tốt quy định về trật tự an toàn giao thông chưa? Cho 3 ví dụ.

Em hiểu như thế nào về lời khuyên của Bác Hồ về cách học tập sau: “Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau”.

Câu 2. (2đ) Câu chuyện: Bà Diệp cho chị Tú là sinh viên thuê một căn phòng để ở. Một lần nhân lúc chị Tú về quê thăm nhà, bà Diệp đã mở khóa phòng của chị Tú để vào kiểm tra.

Câu hỏi: Theo em việc làm của bà Diệp đã vi phạm quyền gì của công dân?

Nêu nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? Kể 3 hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Câu 3. Bài tập. (2đ)

Liên là học sinh lớp 6, học giỏi, tính tình lại dịu dàng nên có nhiều bạn mến. Có một bạn nam lớp khác viết thư kết bạn với Liên. Bình đọc trộm được bức thư đó, đã đem chuyện kể với nhiều bạn ở lớp. Các bạn xì xào bàn tán, chế giễu, gán ghép 2 bạn với nhau, làm Liên rất khó chịu và xấu hổ. Còn Bình thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

1. Em có tán thành thái độ và việc làm của Bình không? Vì sao? (1đ)

2. Nếu là bạn cùng lớp em sẽ góp ý cho Bình như thế nào? (1đ)