Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[Sở GD Hà Nam] thi cuối năm 2020 môn Văn lớp 6: Em hãy viết một đoạn văn (khoảng từ 03 đến 05 câu) trình bày cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ kính yêu được thể hiện trong đoạn thơ

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 lớp 6 năm học 2019 – 2020 môn Ngữ Văn, đề thi gồm 3 câu cụ thể như sau:

Câu 1 (3.0 điểm) Đọc đoạn trích:

Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lởm, xuôi Về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cả nước bơi hàng đàn đen trũi nhỏ lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trăng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trong hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trưởng thành vô tận…”

(Ngữ văn 6, tập hai, NXBGDVN, 2017, tr.19)

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả của văn bản đó là ai?

b) Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.

c) Tìm các động từ được sử dụng trong câu văn: “Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn.”

d) Chỉ ra và nêu tác dụng của 01 phép so sánh có trong đoạn trích trên.

Câu 2 (2.0 điểm). Cho đoạn thơ sau:

Bác thương đoàn dân công

Đêm nay ngủ ngoài rừng

Rải lá cây làm chiếu

Manh ảo phủ làm chăn

Trời thì mưa lâm thâm

Làm sao cho khỏi ướt!

Càng thương càng nóng ruột

Mong trời sáng mau mau

(Minh Huệ – Đêm nay Bác không ngủ, Ngữ văn 6,tập hai, NXBGDVN, 2017, tr.65).

Em hãy viết một đoạn văn (khoảng từ 03 đến 05 câu) trình bày cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ kính yêu được thể hiện trong đoạn thơ trên, trong đó có sử dụng 01 phó từ.

Câu 3 (5.0 điểm)

Hãy miêu tả hình ảnh về một người mà em có ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc sống (có thể viết về người thân trong gia đình, thầy cô, bạn bè hoặc về những tấm gương người tốt đã đóng góp sức mình trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19).