Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 6 – Sở GD Bắc Giang năm 2020: Viết bài văn miêu tả hình ảnh một người thân yêu và gần gũi nhất với em khi em làm được một việc tốt

CHIA SẺ

Viết bài văn miêu tả hình ảnh một người thân yêu và gần gũi nhất với em khi em làm được một việc tốt… trích trong đề thi cuối năm học 2019 – 2020 môn Ngữ Văn lớp 6 Sở GD Bắc Giang.

Câu 1 (4,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

Cỏ đứng run trong gió

Mưa thấm lạnh chiều đông

Cỏ không mang áo ấm

Đứng run run bên đường

Tội anh em nhà kiến

Lac mę hôm bão về

Mồi không còn một miếng

Một đàn không áo che

(Trích Con đường mùa đông, Nguyễn Lãm Thắng.)

a. Xác định thể thơ được sử dụng trong đoạn thơ.

b. Ở khổ thơ thứ nhất, tác giả đã nhắc đến mùa nào? Viết một câu đơn có sử dụng phó từ nêu ấn tượng của em về mùa đó.

c. Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép nhân hóa được sử dụng trong đoạn thơ.

d. Nếu chứng kiến những người gặp hoàn cảnh đáng thương giống như cỏ và kiến, em sẽ làm gì để giúp đỡ họ? (Nếu ít nhất 02 việc có thể làm).

Câu 2 (6,0 điểm)

Viết bài văn miêu tả hình ảnh một người thân yêu và gần gũi nhất với em khi em làm được một việc tốt.