Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề thi khảo sát học kì 1 Toán lớp 6 –...

[Hot] Đề thi khảo sát học kì 1 Toán lớp 6 – Hải Phòng năm 2017 có đáp án

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán của Thành phố Hải Phòng năm 2017 – 2018 vừa được cập nhật và đăng tải. Đề thi gồm 5 câu tự luận có đáp án chi tiết.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN 6

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính

a) – 20 – (- 12 + 2)                b) 2017 – [100 – (-2017 + 35)]

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x biết

a) x + 6 = 4 : 43                       b) 32(15 – 2x) – 52 = 5.22

Bài 3. (3,5 điểm)

a) Tìm UCLN(60; 70; 90)

b) Tìm BCNN (56;126)

c) Khối 6 của một trường THCS có số học sinh khoảng từ 200 đến 300. Trong lần đi giã ngoại, nếu chia số học sinh này thành các nhóm có cùng sở thích, mỗi nhóm có 30 em, 40 em, 48 em thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Bài 4. (2 điểm)

Trên tia Ox, lấy hai điểm M, N sao cho OM = 2 cm, ON = 8 cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

b) Trên tia đối của tia NM, lấy một điểm P sao cho NP = 6 cm. Chứng tỏ điểm N là trung điểm của đoạn thẳng MP.

Bài 5. (1,0 điểm)

a) Tìm số tự nhiên n biết rằng: 3n + 2 chia hết cho n 1

b) Cho bốn đường thẳng phân biệt xx’; yy’; zz’ và tt’ cắt nhau tại O. Lấy 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm phân biệt khác điểm O lần lượt thuộc bốn đường thẳng trên. Sao cho trong 3 điểm bất kỳ, mỗi điểm thuộc một đường thẳng khác nhau đều không thẳng hàng. Trên hình vẽ có bao nhiêu tia? Qua hai điểm vẽ được một đường thẳng, hỏi có thể vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

———– Hết ———–

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

—- CHÚC CÁC EM HỌC TỐT —-

CHIA SẺ