Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi học kì 1 môn Sử lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh năm học 2019 – 2020

Trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức thi kiểm tra cuối học kì 1 lớp 6 năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 4 câu hỏi tự luận dưới đây.

Câu 1. (2,5 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Nước

Pháp

Anh

Đức

Đặc điểm chủ nghĩa đế quốc

Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi

?

Xứ sở các “vua công nghiệp”

?

Giải thích đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh, Đức.

Lưu ý: Học sinh phải kẻ bảng vào bài làm của mình.

Câu 2. (2,0 điểm) Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918 – 1939) có những nét mới nào?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3. (2,0 điểm) Trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Từ kết cục trên, theo em cần làm gì để tránh chiến tranh xảy ra?

Câu 4. (0,5 điểm) Máy bay là một trong những sáng chế vĩ đại của con người, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cuộc sống. Theo em, ngành hàng không ngày nay có những tác động tích cực gì đối với chúng ta?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 5. (3,0 điểm) Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933), Nhật và Mĩ đã làm gì để thoát khỏi khủng hoảng?

Đọc đoạn trích sau: “Trong nhiều năm, tỷ lệ thất nghiệp bậc đại học cao hơn hệ cao đẳng, trung cấp và dạy nghề. Đến nay, thực trạng “thừa thầy thiếu thợ” vẫn là vấn đề nan giải.” (Nguồn: zing.vn). Theo em, cần phải làm gì để giải quyết nạn thất nghiệp trong giai đoạn hiện nay?

Advertisements (Quảng cáo)