Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút Chương Thân: Có những loại thân biến dạng nào?

CHIA SẺ
Có những loại thân biến dạng nào?; Hãy chọn những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau … trong Kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút Chương Thân. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ). Có những loại thân biến dạng nào ? Cho ví dụ.

2. (5đ). Hãy chọn những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau.

Đối với những cây …(1) … cấu tạo phần thân non và phần thân trưởng thành khác nhau. Phần …(2)… nằm ở ngọn thân và ngọn cành. Phần này thường có màu …(3)… Cấu tạo trong của thân non gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữa, vỏ gồm biểu bì và …(4)…; trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột. Cấu tạo trong của phần thân trưởng thành gồm vỏ, …(5)… và ruột. Thân cây to ra do sự phân chia các tế bào …(6)…


1. (5đ). Có những loại thân biến dạng như :

– Thân củ : có thể nằm trên mặt đất hoặc dưới mặt đất, dự trữ chất dinh dưỡng dùng khi ra hoa. Ví dụ : củ su hào, củ khoai tây.

–  Thân rễ : nằm trong đất, lá vảy không có màu xanh, dự trữ chất dinh dưỡng dùng khi mọc chồi, ra hoa. Ví dụ : củ gừng, củ nghệ, cỏ tranh, củ dong ta.

– Thân mọng nước : chứa nhiều chất lỏng, có màu xanh, có chức năng dự trữ nước, quang hợp. Ví dụ : xương rồng 3 cạnh, cành giao, sừng hươu…

2. (5đ). 1. hai lá mầm

2. thân non

3. xanh lục

4. thịt vỏ

5. trụ giữa

6. mô phân sinh