Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút Chương Thân: Tại sao có cây cần phải tỉa cành, có cây cần phải ngắt ngọn ?

CHIA SẺ
Tại sao có cây cần phải tỉa cành, có cây cần phải ngắt ngọn ?; Trụ giữa của thân non có chức năng gì ? … trong Kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút Chương Thân. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ). Đối với những cây hai lá mầm, cấu tạo phần thân non và phần thân già (trưởng thành) có khác nhau không ?

2. (4đ). Tại sao có cây cần phải tỉa cành, có cây cần phải ngắt ngọn ? Cho ví dụ.

3. (2đ). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1.  Trụ giữa của thân non có chức năng gì ?

A. Chứa chất dự trữ.

B. Vận chuyển nước, muối khoáng,

C. Vận chuyển chất hữu cơ.

D. Cả A, B và C.

2. Thân cây trưởng thành gồm những bộ phận nào ?

A. Vỏ, thịt vỏ, tầng sinh vỏ.

B. Mạch rây, mạch gỗ, tầng sinh trụ.

C. Vỏ, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ.

D. Cả A và B.


1. (4đ). Đối với những cây hai lá mầm, cấu tạo phần thân non và phần thân già (trưởng thành) là khác nhau :

–  Cấu tạo trong của phần thân non : Ở tất cả các loại cây, phần thân non nằm ở ngọn thân và ngọn cành. Phần này thường có màu xanh lục. Cấu tạo trong của thân non gồm 2 phần chính : vỏ và trụ giữa.

– Cấu tạo trong của phần thân trưởng thành gồm vỏ, trụ giữa và ruột.

2. (4đ). Để tăng năng suất cây trồng, tùy từng loại cây mà ngắt ngọn hoặc tỉa cành vào những giai đoạn thích hợp.

–  Khi trồng đậu, bông, cà phê trước khi cây ra hoa kết trái, người ta thường ngắt ngọn. Cây sẽ không cao lên, chất dinh dưỡng dồn xuống cho chồi hoa, chồi lá phát triển.

– Khi trồng cây lấy gỗ (bạch đàn, lim), lấy sợi (gai, đay), người ta thường tỉa cành xấu, cành bị sâu mà không bấm ngọn vì phải để cây mọc cao mới cho gỗ tốt, sợi tốt. Tỉa cành xấu, cành sâu để chất dinh dưỡng được tập trung vào thân chính.

3. (2đ).

1

2

D

D