Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 6 học kì II THCS Nguyễn Du

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 6 học kì 2 – THCS Nguyễn Du có.

II. TRẮC NGHIỆM

1. Chọn ý đúng nhất:

1.Đầu thế kỉ VI, triều đại phong kiến phương Bắc nào đô hộ nước ta?

A. Triều đại phong kiến nhà Ngô          
C.Triều đại phong kiến nhà Lương

B.Triều đại phong kiến nhà Tần            
D.Triều đại phong kiến nhà Hán

2. Thứ Sử Giao Châu đầu thế kỉ VI là ai?

A. Tiết Tổng                                  
C.Tôn Tư

B.Tiêu Tư                                      
D.Giả Tông

3.Khởi nghĩa Lí Bí diễn ra năm nào? Ở đâu?

A. Năm 462 tại Đức Châu (nam Nghệ An- Hà Tỉnh)

B.Năm 542 tại Thái Bình (mạn Bắc Sơn Tây)

C.Năm 254 tại Thanh Trì (Hà Nội)

D.Năm 540 tại Chu Diên (Hà Nội)

4.Ai là người có công giúp Lí Nam Đế coi quản mọi việc?

A. Triệu Túc                                  
C.Phạm Tu

B.Triệu Quang Phục                    
D.Tinh Thiều

2: Chọn những từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau:

a. 3 tháng

b. Thái Bình

c. nhà Lương

d. 542

e. 544

Mùa xuân  năm ………………Lí Bí phất cờ khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của ………………………tại……………………..Trong vòng chưa đầy …………………… nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện

3: Nối ý ở cột A (tên )và cột B (quê quán )sao cho đúng:

Cột A Cột B Trả lời
a. Lí Bí 1. Thái Bình 1+
b. Triệu Túc 2. Thanh Trì (Hà Nội) 2+
c. Phạm Tu 3. Chu Diên 3+
d. Tinh Thiều 4. Thái Bình (mạn Bắc Sơn Tây) 4+
e. Lí Phục Mạn

II. TỰ LUẬN:

4. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi Lí Bí đã làm gì?


Hướng dẫn:

1. 1c; 2: b; ;3: b; ; 4:a

2. 1-d;2-c;3 –b;4 –a

3. 1+d ; 2+c; 3+b; 4+a

4. Mùa Xuân năm 544, Lí Bí lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch, đặt niên hiệu là Thiên Đức,thành lập triều đình với 2 ban văn ,võ.