Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 6 Chương Rễ: Có những loại rễ biến dạng nào ?

CHIA SẺ
Có những loại rễ biến dạng nào ?; Tại sao khi trời nắng, nhiệt độ cao cần tưới nhiều nước. Khi mưa nhiều, đất ngập nước, cần chống úng cho cây? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 6 Chương Rễ. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ). Có những loại rễ biến dạng nào ?

2. (3đ). Tại sao khi trời nắng, nhiệt độ cao cần tưới nhiều nước. Khi mưa nhiều, đất ngập nước, cần chống úng cho cây ?

3. (3đ). Cày, cuốc, xới đất có lợi gì ?


1. (4 đim). Sự biến dạng của rễ là sự thay đổi về hình dạng và cấu tạo để thực hiện những chức năng đặc biệt :

– Rễ củ ở cải củ, cà rốt… Rễ phình to, chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả. Rễ móc ở trầu không, hồ tiêu, vạn niên thanh… Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám giúp cây leo lên.

– Rễ thở ở bụt mọc, mắm, bần… Sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lẽn trên mật đất, lấy ôxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất.

–  Giác mút ở tơ hồng, tầm gửi… Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác, lấy chất dinh dưỡng từ cây chủ cung cấp cho cây.

2. (3đ) Trời nắng, nhiệt độ cao làm cho lá thoát hơi nước nhiều, rễ không hút đủ nước cung cấp cho cây, cây sẽ bị héo ; nếu nắng nóng lâu ngày cây có thể bị chết. Khi mưa nhiều, đất ngập nước, đất bị úng, nước đẩy hết không khí trong đất ra làm cho rễ không có không khí để thở, lâu ngày rễ sẽ thối, không còn khả năng hút nước và muối khoáng hoà tan cho cây.

3. (3đ).      Khi đất bị lèn chặt, chắc nịch thì các rễ con khó luồn lách vào, hạn chế khả năng giữ không khí và nước của đất. Khi cày, cuốc, xới đất làm cho hạt đất nhỏ, tơi ra giúp cho rễ con và lông hút lách vào dễ dàng, làm cho đất giữ được không khí và nước. Qua đó, tạo điểu kiện cho các vi khuẩn cố định đạm hoạt động, tăng lượng đạm trong đất.