Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 6 – Chương Hoa và sinh sản hữu tính: Theo cách xếp hoa trên cây, có những loại hoa nào ?

CHIA SẺ
Theo cách xếp hoa trên cây, có những loại hoa nào ?; Thế nào là hoa giao phấn ? Hoa giao phấn có đặc điểm gì ? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 6 – Chương Hoa và sinh sản hữu tính. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (2đ). Theo cách xếp hoa trên cây, có những loại hoa nào ?

2. (3đ). Thế nào là hoa giao phấn ? Hoa giao phấn có đặc điểm gì ?

3. (5đ). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các nhóm hoa)

Cột B

(Tên cây có hoa)

Trả lời

1. Nhóm hoa đơn tính

2. Nhóm hoa lưỡng tính

a)     Khoai tây

b)          Táo tây

c)           Bưởi

d)           Cải

e)           Dưa chuột

f)           Liễu

g)           Bí ngô

h)           Mướp

i)           Bí đao

1 …

2 …


Câu 1 (2đ). Theo cách xếp hoa trên cây, có những loại hoa sau :

–  Hoa mọc đơn độc. Ví dụ : hoa dâm bụt, hoa hồng…

–  Hoa mọc thành cụm. Ví dụ : hoa cải, hoa muồng…

Câu 2 (3đ). – Những hoa có hạt phấn được chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác (hoặc nhận hạt phấn từ hoa khác) gọi là hoa giao phấn.

–  Đặc điểm của hoa giao phấn :

+ Hoa có thể lưỡng tính hoặc đơn tính.

+ Có nhị và nhuỵ không chín đồng thời.

Câu 3 (5đ).

1

2

e, f, g, h, i

a, b, c, d