Trang chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài C1 – C10 trang 65, 66, 67 Vật Lý 6: Một...

Bài C1 – C10 trang 65, 66, 67 Vật Lý 6: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Chia sẻ

Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt: Giải bài C1, C2,C3 trang 65; bài C4, C5, C6, C7, C8 trang 66; C9, C10 trang 67 SGK Vật Lý 6.

1. Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên?

Khi nóng lên, thanh thép nở ra (dài ra)


2. Hiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều gì?

Khi dãn nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.


3. Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b, rồi đốt nóng thanh thép. Sau đó vặn ốc để siết chặt thanh thép lại. Nếu dùng một khăn tẩm nước lạnh phủ lên thanh thép thì chốt ngang cũng bị gãy. Từ đó rút ra kết luận gì?

2015-12-28_213221Khi co lại vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.


4. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Khi thanh thép (1)……………… vì nhiệt nó gây ra (2)…………. rất lớn

b) Khi thanh thép co lại (3)………………. nó cũng gây ra (4) …………….. rất lớn.

Các từ để điền:

– Lực

– Vì nhiệt

– Nở ra

Giải bài C4: (1) Nở ra; (2) Lực; (3) Vì nhiệt; (4) Lực

Quảng cáo

Quảng cáo

5. Hình 21.2 là hình chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?

Chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả có để một khe hở là vì khi trời nóng, đường ray dài ra do đó nếu không để khe hở, sự nở vì nhiệt của đường ray sẽ bị ngăn cản, gây ra lực rất lớn làm cong đường ray


C6. Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?

Hai gối đỡ đó có cấu tạo không giống nhau. Một đầu được đặt gối lên các con lăn, tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản.


C7. Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?

Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau


C8. Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?

Băng kép luôn cong về phía thanh thép. Đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung.


Bài C9: Băng kép đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không? Nếu có, thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao?

Khi bị lạnh đi, thanh thép có bị cong và cong về phía thanh đồng. Đồng co lại vì nhiệt nhiều hơn thép, nên thanh đồng ngắn hơn, thanh thép dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung.


Bài C10: Tại sao bàn là điện ở hình21.5 lại tự động ngắt khi đã đủ nóng?

Thanh đồng của băng kẹp ở thiết bị đóng ngắt của bàn là này nằm ở phía trên hay dưới?

2015-12-28_214006

Bàn là điện ở hình 21.5 SGK tự động tắt khi đủ nóng là vì khi đủ nóng, băng kép cong lên phía trên, đẩy tiếp điểm lên, làm ngắt mạch điện. Thanh đồng nằm dưới.