Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 21 Quang hợp: Giải bài 1,2,3 trang 70, 72 Sinh lớp 6

Bài 21 Quang hợp và Giải bài 1,2,3 trang 70; Bài 1,2,3 trang 72  SGK Sinh 6 – Chương 4.

– Bằng thí nghiệm ta có thể xác định được: Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng. Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.
– Quanghợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi. Từ tinh bột cùng với muối khoáng hòa tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.

Bài 1:  Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ?

Lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối 2 ngày. Dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả 2 mặt. Đặt chậu cây đó ngoài sáng (nơi có nắng gắt), rồi ngắt chiếc lá bỏ băng giấy đen và cho vào cồn 90° đun sôi cách thủy để tẩy hết chất diệp lục ở lá. Rửa sạch lá trong cốc nước ấm. rồi bỏ lá vào cốc đựng thuốc thử tinh bột (dung dịch iốt loãng), ta thu được kết quả: chỗ bịt giấy đen (không thu nhận ánh sáng) không có tinh bột, nghĩa là lá cây chỉ chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.


Bài 2: Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Làm cho nước giàu khí ôxi dùng cho cá hô hấp.


Bài 3: Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?

Advertisements (Quảng cáo)

Lá mới chế tạo được chất diệp lục cho lục lạp. Lá mới chế tạo được tinh bột nuôi cây.


Hướng dẫn trả lời Bài 1,2,3 trang 72

Bài 1: Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột ? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu ?

Lá sử dụng khí ôxii, chất hữu cơ, nước và khí cacbônic. Lá lấy những nguyên liệu đó từ thiên nhiên.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2: Viết sơ đồ tóm tắt của quanghợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quanghợp ?

Sơ đồ tóm tắt của quá trình quanghợp.

Nước + khí cacbônic ——- > tinh bột + khí ôxi

Những yếu tố cần thiết cho quanghợp là:

– Nước là nguồn nguyên liệu cần thiết cho quang-hợp.

–  Khí cacbônic cũng là nguyên liệu cần thiết cho quang-hợp.

–  Ánh sáng cần cho quang-hợp. nếu không có ánh sáng cây không tiến hành quang-hợp được. Nhu cầu ánh sáng của các loại cây khác nhau.


Bài 3: Thân non có màu xanh, có tham gia quang-hợp được không ? Vì sao ? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang-hợp do bộ phận nào của cây cảm nhận ? Vì sao em biết ?

Thân non có màu xanh cũng quanghợp được khi có đủ ánh sáng.  Màu xanh của thân chứng tỏ trong tế bào có lục lạp chứa diệp lục có chức năng quanghợp.

Những cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quanghợp do thân hoặc cành đảm nhiệm. Vì ở những câv này thân và cành cũng có lục lạp chứa diệp lục.

Advertisements (Quảng cáo)