Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 22 trang 76 SGK Sinh lớp 6: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp

Chương 4: Giải bài 1,2,3,4 trang 76 SGK Sinh 6: ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp.

Bài 1 Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang-hợp.

–  Ánh sáng cần thiết cho quang-hợp, nhưng nhu cầu ánh sáng của các loại cây khác nhau thì khác nhau. Có những cây ưa ánh sáng mạnh (lúa. ngô. khoai…) là cây ưa sáng, có những cây ưa ánh sáng yếu hơn, sống ở nơi có bóng râm (lá lốt. trầu không…) là cây ưa bóng.

–  Nước vừa là nguyên liệu của quanghợp vừa là thành phần chiếm nhiều nhất trong cây. Nước là phương tiện vận chuyển các chất trong cây và tham gia điều hòa mọi hoạt động của cây, điều hòa nhiệt độ của cây…

–   Khí cacbônic là nguvên liệu của quá trình quanghợp. Với hàm lượng khí cacbônic bình thường của không khí là 0,03%, cây có thể quanghợp được, nếu hàm lượng này tăng gấp rưỡi hay gấp đôi thì sản phẩm quanghợp sẽ tăng. Nhưng lên quá cao (0,2% cây sẽ bị chết).

–  Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến quá trình quanghợp. Cây quanghợp bình thường trong khoảng nhiệt độ từ 20°c – 30°c. Nếu nhiệt độ quá cao hay thấp quá thì quá trình quanghợp bị giám hoặc bị ngừng trệ.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2 Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ ?

Người ta phải trồng cây đúng thời vụ là vì: các loại cây khác nhau có nhu cầu khác nhau về các  điều kiện ngoại cảnh. Cho nên, muốn cho cây sinh trưởng, phát triển tốt thì phải trồng cây vào thời điểm có khí hậu, thời tiết phù hợp nhất đổi với cây. Có như vậy cây mới sử dụng được các yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm… của môi trường phù hợp nhất và hiệu quả nhất.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3: Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không ? Vì sao ?

– Cây xanh quang-hợp tạo ra chất hữu cơ nuôi sống mọi sinh vật trên Trái Đất

– Cây xanh quang-hợp tạo ra khí O2 và hấp thụ khí CO2 góp phần duy trì nồng độ các chất khí trong khí quyển phù hợp nhu cầu của mọi cơ thể sống trên Trái Đất.


Bài 4 : Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh  địa phương ?

– Tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng

– Tham gia chăm sóc bảo vệ cây

– Gương mẫu thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, không chặt đốn, bẻ cành làm hư hại cây xanh.

Advertisements (Quảng cáo)