Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Ôn tập về đo thời gian – Bài tập 1,2,3,4 trang 156,157 Toán 5

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian: bài 1,2 trang 156; bài 3,4 trang 157 SGK Toán 5.

Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân, chuyển đổi số đo thời gian xem đồng hồ và Giải bài toán về chuyển động đều.

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thế kỉ  = 100 năm

1năm = 12 tháng

1năm không nhuận có 365ngày

1năm nhuận có 366ngày

1tháng có 30 (hoặc 31)ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29ngày.

b) 1 tuần lễ có 7ngày

1ngày = 24giờ.

1giờ = 60phút

1phút = 60giây


Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2năm 6tháng = 30tháng

Advertisements (Quảng cáo)

3phút 40giây = 220giây

1giờ 5phút = 65phút

2ngày 2giờ = 50giờ

b) 28tháng = 2năm 4tháng

150giây = 2phút 30giây

144phút = 2giờ 24phút

54giờ = 2ngày 6giờ

c) 60phút = 1giờ

45phút = 3/4giờ = 0,75giờ

30phút = 1/2giờ = 0,05giờ

Advertisements (Quảng cáo)

15phút = 1/4giờ = 0,25giờ

1giờ 30phút = 1,5giờ

90phút = 1,5giờ

6phút =  1/10giờ = 0,1giờ

12phút = 1/5giờ = 0,2giờ

3giờ 15phút =giờ

2giờ 12phút = 2,2giờ

d) 60giây = 1phút

90giây = 1,5phút

1phút 30giây = 1,5phút

30giây = 0,5phút

2phút 45giây = 2,75phút

1phút 6giây = 1,5phút


Bài 3. Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

Đồng hồ thứ nhất chỉ: 10giờ; thứ hai chỉ 6giờ 5phút;

Đồng hồ thứ 3 chỉ 9giờ 43phút; thứ 4chỉ 1giờ 12phút.


Bài 4 trang 157 Toán 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được 2/1/4 giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là:

A.135km.

B. 165km.

C.150km.

D.240km.

Đáp án B.

Advertisements (Quảng cáo)