Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 155,156 Toán lớp 5: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo): giải bài 1 trang 155; bài 2,3 trang 156 SGK Toán 5

Bài 1: Điền dấu < = > thích hợp vào chỗ trống:

8m25dm2…8,05m2                         7m35dm3 …7,005m3

8m25dm2 …8,5m2                          7m3 5dm3…7,5m3

8m25dm2…8,005m2                        2,94dm3…2dm394cm3

Đáp án:

8m25dm2 = 8,05m2                         7m35dm3 = 7,005m3

8m25dm2 < 8,5m2                          7m3 5dm3 < 7,5m3

8m25dm2 > 8,005m2                        2,94dm> 2dm394cm3

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2 trang 156: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ?

Lời giải: Chiều rộng của thửa ruộng là: 150 x 2/3 = 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng là: 150 x 100 = 15000 (m2)

15000m2 gấp 100m2 số lần là: 15000 : 100 = 150 (lần)

Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

Advertisements (Quảng cáo)

60 x 150 = 9000 (kg)

9000kg = 9 tấn

Đáp số: 9 tấn.


Bài 3 trang 156 Toán 5: Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:

a) Trong bể có bao nhiêu lít nước ? (1l = 1dm3)

b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét ?

Lời giải bài 3: Thể tích của bể nước là: 4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

Thể tích của phần bể có chứa nước là: 30 x 80 : 100 = 24 (m3)

Số lít nước chứa trong bể là: 24m3 = 24000dm3 = 24000 lít.

Diện tích đáy của bể là: 4 x 3 = 12 (m3).

Chiều cao mức nước chứa trong bể là: 24 : 12 = 2 (m).

Đáp số: a) 24000 lít ; b) 2m.

Advertisements (Quảng cáo)