Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Kiểm tra chất lượng cuối kì 2 Toán 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

CHIA SẺ

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ II

NĂM HỌC 2016– 2017

MÔN TOÁN (Đề chính thức)

(Thời gian 40 phút – không kể thời gian phát đề)

I. Phần trắc nghiệm: (7đ) Khoanh vào đáp án đúng hoặc điền số thích hợp:

1.1/ (1đ) Số thập phân gồm hai trăm linh một đơn vị và 7 phần trăm được viết là:

A/ 7,201.               B/ 201,7.              C/ 201,700.                       D/ 201,07.

1.2/ (1đ) Số lớn nhất trong các số: 0,79; 0,789; 0,709; 0,8 là:

A/ 0,79               B/ 0,789              C/ 0,709                       D/ 0,8.

1.3/ (0,5đ) Diện tích hình tròn có bán kính 1 cm là:

A/ 12,56 cm2         B/ 3,14 cm2            C/ 6,28 cm2                   D/ 62,8 cm2

1.4/ (0,5đ) Một lớp học có 14 học sinh nữ và 21 học sinh nam. Vậy tỉ số phần trăm học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là:

A/ 40%              B/ 66,66%              C/ 150%                  D/ 60%

1.5/ (0,5đ) Tổng hai số bằng 201,7 và hiệu của hai số bằng 1,7. Vậy số lớn là:

A/ 101,7               B/ 100                  C/ 184,7               D/ 92,35

1.6/ (0,5đ) Khoảng thời gian từ lúc 7 giờ kém 10 phút đến 7 giờ 30 phút là:

A. 10 phút            B. 20 phút            C. 30 phút            D. 40 phút

1.7/ (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 201,7 m = ……… km                         b/ 1,5 ngày = ………. giờ.

1.8/ (1đ) Nối x; y với giá trị thích hợp :

0,1 x X = 20,17

X = …

y : 0,01 = 201,7

y = …

Các giá trị x; y

2,017

20,17

201,7

2017

1.9/ (1đ) Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, chiều dài 1m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,6m. Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ Vậy bể đó có thể chứa được ……… lít nước. (biết 1dm= 1 lít).

b/ Diện tích kính cần dùng để làm bể cá đó là: ……….m2.

II. Phần tự luận: (3đ)

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính

a/ 123,4 + 56,78

b/ 201,7 – 20,16

c/ 201,7 x 2,3

d/ 127,92 : 5,2

Bài 2: (1đ) Quãng đường từ EaKar đến Buôn Mê Thuột dài 52km. Một người đi xe máy từ EaKar lúc 7 giờ và đến Buôn Mê Thuột lúc 8 giờ 18 phút. Tính vận tốc của người đó với đơn vị đo km/giờ.


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I/ Phần trắc nghiệm:

1.1/ D. 201,07.

1.2/ D. 0,8.

1.3/ B. 3,14 cm2

1.4/ A. 40%

1.5/ A. 101,7

1.6/ D. 40 phút

1.7/

a/ 201,7 m = 0,2017 km          b/ 1,5 ngày = 36 giờ.

1.8/ (1đ) Nối x; y với giá trị thích hợp:

a, 0,1 x X = 20,17

x = 201,7

b, y : 0,01 = 201,7

y = 2,017

1.9/

a/ Vậy bể đó có thể chứa được 300 lít nước.

b/ Diện tích kính cần dùng để làm bể cá đó là: 2,3 m2

II. Phần tự luận: (3đ)

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính:

a/ (180,18)              b/ (181,54)               c/ (463,91)           d/ (24,6)

Bài 2:Giải: Thời gian người đó đi trên đường là:

8 giờ 18 phút – 7 giờ = 1 giờ 18 phút = 1,3 giờ (0,5đ)

Vận tốc của người đó là: 52 : 1,3 = 40 (km/giờ) (0,25đ)

Đáp số: 40 km/giờ (0,25đ)