Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 98 Toán 5: Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn – Toán 5

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 98 SGK Toán 5: Chu vi hình tròn

Tóm tắt lý thuyết tính chu vi hình tròn:

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d x 3,14

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn).

Hoặc: Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

(C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn).


Hướng dẫn giải bài tập trong SGK lớp 5 môn Toán

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm;                     b) d = 2,5dm;                 c . 4/5m

Giải: Chu vi của hình tròn là:

a) 0,6 x 3,14 = 1,884 (cm)

b) 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)

c) 4/5m = 0,8m

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: a) 1,884cm; b) 7,85dm; c) 2,512m


Bài 2: Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 2,75cm;                   b) r = 6,5dm;                c) r = 1/2m

Giải: Chu vi của hình tròn là:

a) 2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)

b) 6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm)

c)  1/2m = 0,5m

0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (m)

Đáp số:

a) 17,27cm; b) 40,82dm; c)3,14m


Bài 3 trang 98 Toán 5: Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Giải: Chu vi của bánh xe là: 0,75 x 3,14 = 2,355m

Đáp số: 2,355m.

Advertisements (Quảng cáo)