Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 96,97 SGK Toán 5: Hình tròn, đường tròn

 Hình tròn, đường tròn – Toán 5 – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 96; bài 3 trang 97 SGK Toán 5: Hình tròn, đường tròn

Tóm tắt lý thuyết, bài tập minh họa nhận biết hình tròn, đường tròn

Đầu chỉ của compa vạch trên tờ giấy một đường tròn

– Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là bán kính của một hình tròn đều bằng nhau : OA = OB = OC.

– Đoạn thẳng MN nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là đường kính của hình tròn.

Trong một hình tròn, đường kính dài gấp 2 lần bán kính.


Giải bài tập trang 96 Môn toán lớp 5:

Bài 1: Vẽ hình tròn có:

Advertisements (Quảng cáo)

a) Bán kính 3cm;                 b) Đường kính 5cm.

Hướng dẫn bài 1:

Ban kinh 3cm

a) Bán kính 3cm

Advertisements (Quảng cáo)

b) Đường kính 5cm

Duong kinh 5cm


Bài 2 trang 96 : Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ đường tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.

Hướng dẫn:

Hình bài 2


Bài 3 Vẽ theo mẫu:

Cách vẽ:

– Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB.

– Vẽ nửa đường tròn đường kính AO.

– Vẽ nửa đường tròn đường kính OB.

Advertisements (Quảng cáo)