Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Luyện tập chung hình thang – Bài 1,2,3 trang 95 Toán 5

 Luyện tập chung hình thang, diện tích hình thang – Chương 3 Toán 5. Bài 1,2,3 trang 95 SGK Toán 5: Luyện tập chung hình thang

Bài 1: Tính diện tích hình tam giác  vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

a) 3cm và 4cm;

b) 2,5m và 1,6m;

c) 2/5 dm và 1/6 dm;

 Diện tích hình tam giác vuông bằng diện tích độ dài của hai cạnh góc vuông chia cho 2:

Đáp số: a) 6  (cm2), b) 2 ( cm2), c) 1/30  (dm2)


Bài 2: Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?

Advertisements (Quảng cáo)

Diện tích của hình thang ABED bằng: 

Chiều cao của hình tam giác BEC bằng độ dài đoạn AH = 1,2dm nên diện tích của tam giác BEC bằng :

(1,3 x 1,2)/2 = 0,78 (dm2)

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là:

2,46 – 0,78 = 1,68  (dm2)

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: 1,68  (dm2)


Bài 3 trang 95 Toán 5: Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích đất trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối.

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5 m2 đất ?

b) Hỏi số chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất ?

Diện tích của mảnh vườn hình thang là : (70 + 50).40 / 2 = 2400  (cm2)

Diện tích trồng cây đu đủ là: 2400 : 100 x 30 = 720 (m2)

Diện tích trồng chuối là: 100 x 25 = 600 (m2)

Số cây đu đủ trồng được là: 720 : 1,5 = 480 (cây)

b) Số cây chuối trồng được là: 600 : 1 =600 (cây)

Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:

600 – 480 = 120 (cây)

Đáp số: a)480 cây; b) 120 cây.

Advertisements (Quảng cáo)