Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3 trang 18 môn Toán 5: Ôn tập về giải toán

 Ôn tập về giải toán:  Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 18 SGK Toán 5: Ôn tập về giải toán (Toán 5)

Bài 1. a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng 7/9 số thứ hai. Tìm hai số đó.

b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng 9/4 số thứ hai. Tìm hai số đó.

Đáp án bài 1: a) Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35

Số thứ hai là: 80 – 35 = 45

Đáp số: 35 và 45.

b) Ta có sơ đồ:

Advertisements (Quảng cáo)

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44

Số thứ nhất là 44 + 55 = 99

Đáp số 99 và 44.


Bài 2 trang 18 Số lít nước mắm loại I nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

2016-08-17_220515

Advertisements (Quảng cáo)

Hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm loại II là 12: 2 = 6 (l)

Số lít nước mắm loại II là 6 + 12 = 18 (l)

Đáp số: 18 l và 6 l.


Bài 3 trang 18.  Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằng 5/7 chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

b) Người ta sử dụng 1/25 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

2016-08-17_220554

a) Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng là:

120 : 2 = 60 (m)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 7 = 12 (phần)

Chiều rộng là 60 : 12 x 5 = 25 (m)

Chiều dài là 60 -25 = 35 (m)

b) Diện tích vườn hoa là 35 x 25 = 875 m2

Diện tích tối đa là 875 : 25 = 35 m2

Đáp số: a) 35m và 25 m

b) 35 m2

Advertisements (Quảng cáo)