Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Toán 5 Luyện tập chung 3 tiết 14 – Bài 1,2,3,4 trang 16-17

Luyện tập chung 3 tiết 14 – sách Toán 5: bài 1,2 trang 16; bài 3,4 trang 17.

Mục tiêu của bài học này:

– Phép nhân và phép chia các phân số.

– Tìm thành phần chưa biết của phép tính.

– Đổi số đo hai đơn vị thành số đo 1 đơn vị viết dưới dạng hỗn số.

– Giải bài toán liên quan đến diện tích các hình.

Bài 1. Tính

2016-08-17_211707

ĐS: a) 28/45; b) 153/20; c) 8/35; d) 9/10;

2016-08-17_211751


Bài 2 Tìm x

a) x + 1/4 = 5/8;

b) x = 3/5 = 1/10;

c) x x 2/7 = 6/11

d) x : 3/2 = 1/4

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số a) x = 3/8; b) x = 7/10; c) x = 2/11; d) x = 21/11

2016-08-17_212939


Bài 3 Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm;     b) 1m 75cm;     c) 5m 36 cm;      d) 8m 8cm.

2016-08-17_213336


Bài 4 trang 17. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây

Advertisements (Quảng cáo)

2016-08-17_213931

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m2

B. 1400 m2

C. 1800 m2

D. 2000 m2

HD: Chiều dài mảnh đất là 50m.

Chiều rộng mảnh đất là 40m.

Diệntích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2

Chiều dài nhà là 20 m.

Chiều rộng nhà là 10 m.

Diệntích nhà là: 20 x 10 = 200 m2

Ao hình vuông có cạnh dài 20m

Diện-tích ao là: 20 x 20 = 400 m2

Diện-tích phần đất còn lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2

Khoanh vào B (1400 m2)


Bài làm thêm:

3. Viết số đô độ dài:

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Advertisements (Quảng cáo)