Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3 trang 122,123 môn Toán 5: Thể tích hình lập phương

CHIA SẺ

Thể tích hình lập phương – Toán 5 – giải bài 1,2 trang 122, bài 3 trang 123.

Muốn tính thể tích hình lậpphương ta lấy cạnh nhân với cạnh nhân rồi nhân với cạnh. Hình lậpphương có cạnh a thì thể tích V là: V = a x a x a

Bài 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Đáp số bài 1


Bài 2 trang 122: Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Thể tích của khối kim loại đó là:

0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)

Ta có:0,421875 m3= 421,875dm3

Khối kim loại đó cân nặng: 15 x 421,875 = 6328,125(kg)

Đáp số: 6328,125kg.


Bài 3 trang 123 toán 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật;

b) Thể tích hình lập phương;

 a) Thể tích hình hộp chữ nhật là: 8 x 7 x 9 = 504 (cm3)

b) Số đo của hình lập phương là: ( 8 + 7 + 9) : 3 = 8 (cm)

Thể tích của hình hộp lập phương là: 8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Đáp số: a) 504cm3

b) 512cm3