Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Giải đề thi cuối kì 2 toán lớp 5 năm 2017 trường TH A Khánh Bình

Đề thi học kì 2 lớp 5 Toán khá hay của trường Tiểu Học A Khánh Bình năm 2017 có đáp ánCâu 5: Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 6,5cm, chiều cao là  4,2cm. Diện tích của hình tam giác đó là

Trường Tiểu học A Khánh Bình

Họ và tên : …………………………….…

Học sinh lớp: 5……

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 5

Năm học 2016 – 2017

(Thời gian làm bài : 40 phút)

A. Phần trắc nghiệm: (5,5 điểm)  

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :

1: Số nào dưới đây có chữ số 2 ở hàng phần trăm? (0,5 điểm)

a. 0,2005          b.   0,0205        c.   0,0025    d.   0,0502  

2: Số lớn nhất trong các số sau là: (0,5 điểm)

a.  7,85         b.  7,58        c.    8,57      d.   8,75

3:    12,34 x 100 = ?(0,5 điểm)

a. 0,1234           b. 1,234      c.   1234      d.   123,4

4:    5kg 23g = ……….kg (1 điểm)

a.5,023kg       b. 5,23kg            c.   5230kg      d.   5023kg

5: Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 6,5cm, chiều cao là  4,2cm. Diện tích của hình tam giác đó là: (1 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

a. 27,3cm2        b. 5,35cm2         c.   13,65 cm2      d.  10.7cm2

6: Số học sinh nữ của lớp 5B là 15 và chiếm 60% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu học sinh: (1 điểm)

a. 40           b. 25          c.   20          d.   30

7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2 giờ 6 phút = ……….phút là: (1 điểm)

a.   2,6 b.   126 c.   120     d.   66


B.Phần tự luận
: (4,5 điểm)

8: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a)    57,648 + 35,37 b)    70,9 – 23,26
 c)  18,2  x  3,5  d)      17,55 :    3,9

9😕 Nối các mặt đồng hồ chỉ đúng giờ trong ngày: (1 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

10: Một hình vuông có cạnh 5cm. Một hình tam giác có đáy là 8cm và có diện tích bằng diện tích hình vuông. Tính chiều cao của tam giác.   (1,5 điểm)


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

A. Phần trắc nghiệm: (5,5 điểm)  

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Ý đúng b d c a c b b
Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm


B.Phần tự luận
: (4,5 điểm)

8: Đặt tính rồi tính: (2điểm) HS tính đúng mỗi câu 0,5 điểm.

a).    57,648 + 35,37 = 93,018                                              b)    70,9 – 23,26 =  47,64

c).    18,2  x  3,5 =  63,7

d)      17,55 :  3,9 = 13,65

9: (1 điểm) HS nối đúng mỗi cặp hình đạt 0,25 điểm:

10: (1,5 điểm)

Bài giải:

Diện tích hình tam giác là:

5 x 5  = 25 (cm2)           (0.5 điểm)

Chiều cao hình tam giác là:

25 x 2 : 8  = 6,25 (cm)         (1,25 điểm)

Đáp số: 6,25cm       (0,25 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)