Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Thi học kì 2 Toán lớp 5 trường Tiểu học Kim An năm 2016 có đáp án

Dethikiemtra.com gửi tới thầy cô và các em Thi học kỳ 2 lớp 5 môn Toán của trường Tiểu học Kim An – Thanh Oai. Đề thi khá hay có đáp án, thời gian làm bài 40 phút.

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI  KÌ CUỐI KÌ 2

Năm học: 2015 – 2016

MÔN TOÁN- LỚP 5

Thời gian 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)   

Câu 1.  Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55, 720             B. 55, 072              C. 55,027

Câu 2. Phép trừ  712,54 – 48,9 có kết quả đúng là:

A. 70,765              B. 223,54               C. 663,64

Câu 3. Giá trị của biểu thức: 201,5 – 15 x0,1 là?

A.20                     B. 18,65                  C. 200

Câu 4. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có chiều cao 4 dm, chiều dài 15dm, chiều rộng 5dm.Thể tích của hình hộp chữ nhật là :

A.60dm3                B. 300                   C. 300dm3

Câu 5.  Số thích hợp vào chỗ chấm trong biểu thức là  55 ha 17 m2 = ……ha

A. 55,0017               B. 55,000017             C. 55, 017

Câu 6.  Lớp học có 30 học sinh trong đó có 18 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A. 150%               B. 60%                      C. 40%

 II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1.(1 điểm) Viết các số  6,72 ; 6,702 ; 6,705  theo thứ tự từ bé đến lớn

…………………………………………………………..

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2 . (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a; 21,6 x 5,3                                     b;    30 : 0,25

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (1 điểm) Điền dấu >;<;= thích hợp vào chỗ chấm

a;    5,2  …   5,09                         b;    15,600  …  15,6

c;      0,548  …  0,55                    c;     21,317  …  21,307

Bài 4. (2 điểm). Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5. (2 điểm). Một khu đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?

**** hết ****

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II

Môn Toán-Lớp 5

Advertisements (Quảng cáo)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Khoanh đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm

Câu 1:    B           Câu 2:    C              Câu 3:    C

Câu 4:    C          Câu 5:    A               Câu 6:    B

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm). Đúng theo thứ tự  từ bé đến lớn

          6,7   ;   6,702  ;  6,705  ;  6,72

Bài 2: (1 điểm). Đúng mỗi phần 0,5 điểm (đặt tính đúng 0,25 điểm, tính đúng 0,25 điểm)

2016-05-11_185722

Bài 3. (1 điểm). Điền dấu >;<;= thích hợp đúng mỗi ý được 0,25 điểm.

a;    5,2  >  5,09                         b;    15,600  = 15,6

c;    0,548  < 0,55                    c;     21,317  > 21,307

 

Bài 4: (2 điểm). Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

                                          Bài giải:

Thời gian xe máy đi từ A đến B là:                       (0,25 điểm)

9 giờ 42 phút – 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút     (0,5 điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ                            (0,25 điểm)

Vận tốc của xe máy là:                                        (0,25 điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ)                                      (0,5 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ                                  (0,25 điểm)

Bài 5: (2 điểm). Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả

                                   Bài giải:

Đáy bé khu đất hình thang là:                        (0,25 điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m)                                           (0,25 điểm)

Chiều cao khu đất hình thang là: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m)                                            (0,25 điểm)

Diện tích khu đất hình thang đó là:                  (0,25 điểm)

(150 + 90 ) x 60 : 2 = 7200 (m2)                            (0,5 điểm)

Đáp số: 7200 m2                                            (0,25 điểm)

(Mọi cách giải khác nếu đúng đều được điểm tối đa)

(Học sinh thực hiện gộp các phép tính vẫn cho điểm tối đa)

Advertisements (Quảng cáo)