Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 113,114 Toán 5: Luyện tập chung

Luyện tập chung trang 113, 114 Toán

Giải bài 1,2 trang 113; bài 3 trang 114 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m.

b) Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm.

Giải: a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật đã cho là:

2,5 x 1,1 = 2,75 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

Advertisements (Quảng cáo)

3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)

b) 3m = 30dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích mặt đáy là:

Advertisements (Quảng cáo)

30 x 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

810 + 450 x 2 = 1710  (dm2)

Đáp số: a) 3,6m2 ; 9,1m2

b) 810dm2; 1710dm2


Bài 2 trang 113: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Nhận xét: Hình lập phương là hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau.

Đáp án bài 2:


Bài 3 trang 114 Toán 5: Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?

Giải: Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
4 x 4 x 4 = 64 (cm²)
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
4 x 4 x 6 = 96 (cm²)
Gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần là:
4 x3 = 12 (cm)
Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
12 x 12 x 4 = 576 (cm²)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
12 x 12 x 6 = 864 (cm²)
Diện tích xung quanh gấp lên là:
576 : 64 = 9 (lần)
Diện tích toàn phần gấp lên là:
864 : 96 = 9 lần
Đáp số 9 lần

Advertisements (Quảng cáo)