Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Tiết 107 Luyện tập – Giải bài 1,2,3 trang 112 sách Toán 5

Tiết 107 Luyện tập – Giải bài 1,2,3 trang 112 sách giáo khoa Toán lớp 5. Vận dụng quy tắc tính diện tích xung quanh (DTXQ) và diện tích toàn phần (DTTP) của hình lập phương để giải bài toán có liên quan và  luyện óc tưởng tượng hình.

Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm.

2m5cm = 2,05m

DTXQ hình đã cho là: 2,05 x 2,05 x 4 = 16,81 (m2)

DTTP hình đã cho là: 2,05 x 2,05 x 6 = 25,215 (m2)

Đáp số: 16,81m2;25,215m2


Bài 2: Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

Advertisements (Quảng cáo)

Chỉ có hình 3, hình 4 ghép được thành hình lập phương.


Bài 3 trang 112 Toán 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) DTXQ của hình lập-phương A gấp 2 lần DTXQ của hình lập-phương B.

Advertisements (Quảng cáo)

b) DTXQ của hình lập-phương A gấp 4 lần DTXQ của hình lập-phương B.

c) DTTP của hình lập.phương A gấp 2 lần DTXQ lập.phương B.

d) DTTP của hình lập.phương A gấp 4 lần DTXQcủa hình lập.phương B.

 a) S;  b) Đ;  c) S;  d) Đ


Trong vở bài tập:

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống

Chi tiết bài 1

2. Người ta làm 1 cái hộp không có nắp hình lập phương có cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích bìa cần để làm hộp là bao nhiêu đề-xi-mét vuông(không tính mép dán)?

Chi tiết bài 2 và 3

Advertisements (Quảng cáo)