Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề Toán lớp 3 học kì 1 có đáp án: Tìm một số biết rằng gấp số đó lên 5 lần rồi bớt đi 97 đơn vị thì được 103
Đề Toán lớp 3 học kì 1 có đáp án: Tìm một số biết rằng gấp số đó lên 5 lần rồi bớt đi 97 đơn vị thì được...
Tìm một số biết rằng gấp số đó lên 5 lần rồi bớt đi 97 đơn vị thì được 103.; 7hm + 8dam + 12m = ….. m? ... trong Đề Toán lớp 3 học kì 1 có đáp án. Xem Đề...
Đề thi cuối kì lớp 3 môn Toán học kì 1: Tìm một số biết rằng: nếu giảm số đó đi 4 lần, sau đó thêm 24 thì được 29
Đề thi cuối kì lớp 3 môn Toán học kì 1: Tìm một số biết rằng: nếu giảm số đó đi 4 lần, sau đó thêm 24 thì được...
Tìm một số biết rằng: nếu giảm số đó đi 4 lần, sau đó thêm 24 thì được 29.; (49:x = 8) (dư 1). Giá trị của (x) là bao nhiêu? ... trong Đề thi cuối kì lớp 3 môn Toán...
KCSL môn Toán lớp 3 cuối kì 1: Tính: 3m 13cm = ….. cm?
KCSL môn Toán lớp 3 cuối kì 1: Tính: 3m 13cm = ….. cm?
Tính: 3m 13cm = ….. cm?; Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống ... trong KCSL môn Toán lớp 3 cuối kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô...
Kiểm tra Toán lớp 3 hết học kì 1: Tính: 4dam + 14m = ……. ?
Kiểm tra Toán lớp 3 hết học kì 1: Tính: 4dam + 14m = ……. ?
Tính: 4dam + 14m = ……. ?;  Các đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé là ... trong Kiểm tra Toán lớp 3 hết học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới...
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán: Giảm 84 đi 2 lần ta được bao nhiêu?
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán: Giảm 84 đi 2 lần ta được bao nhiêu?
Giảm 84 đi 2 lần ta được; Tìm một số, biết rằng nếu giảm số đó đi 5 lần sau đó thêm vào 12 đơn vị, cuối cùng gấp lên 3 lần thì được số bằng 54 ... trong Đề thi...
Đề thi học kì 1 Toán lớp 3: Bớt 40 đi 5 đơn vị được viết như thế nào?
Đề thi học kì 1 Toán lớp 3: Bớt 40 đi 5 đơn vị được viết như thế nào?
Bớt 40 đi 5 đơn vị được viết như thế nào?; Giảm 40 đi 5 lần được viết là ... trong Đề thi học kì 1 Toán lớp 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 1.Đúng ghi Đ,...
Chia sẻ đề thi Toán học kì 1 lớp 3: Tìm a biết: a : 7 = 4(dư 5)
Chia sẻ đề thi Toán học kì 1 lớp 3: Tìm a biết: a : 7 = 4(dư 5)
Tìm a biết: a : 7 = 4(dư 5); Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống ... trong Chia sẻ đề thi Toán học kì 1 lớp 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 1.Đúng ghi Đ,...
Đề thi Toán kì 1 lớp 3: Trong một phép tính chia cho 7, số dư lớn nhất có thể là bao nhiêu?
Đề thi Toán kì 1 lớp 3: Trong một phép tính chia cho 7, số dư lớn nhất có thể là bao nhiêu?
Trong một phép tính chia cho 7, số dư lớn nhất có thể là bao nhiêu?; .Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống ... trong Đề thi Toán kì 1 lớp 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía...
Đề môn Toán lớp 3 cuối học kì 1: Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư của phép chia có thể là mấy?
Đề môn Toán lớp 3 cuối học kì 1: Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư của phép chia có thể là mấy?
Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư của phép chia có thể là mấy?; Phép tính chia (41:6) có số dư là ... trong Đề môn Toán lớp 3 cuối học kì 1. Xem Đề và...
Thi kì 1 môn Toán lớp 3: Có 32 bông hoa cắm đều vào 6 lọ. Hỏi: Mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?
Thi kì 1 môn Toán lớp 3: Có 32 bông hoa cắm đều vào 6 lọ. Hỏi: Mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?
Có 32 bông hoa cắm đều vào 6 lọ. Hỏi: Mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?; Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống ... trong Thi kì 1 môn Toán lớp 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ...