Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 2 lớp 3

Chọn lọc đề ôn thi học kì II Toán 3 năm học 2016 – 2017

Tuyển chọn đề ôn thi học kì 2 môn Toán 3 năm học 2016 – 2017.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Bài 1. Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là:

A. 42 099              
B.43 000              
C.42 075                    
D.42 090

Bài 2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:

A. 4660                  
B.4760                
C.4860                        D 4960

Bài 3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:

A. 6cm2                 
B.9cm                  
C.9cm2                       
D.12cm

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 35 000 đồng        
B.40 000 đồng      
C.45 000 đồng        
D.50 000 đồng

Bài 5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

A. Thứ sáu              
B.Thứ bảy              
C.Chủ nhật              
D.Thứ hai

Bài 6. Giá trị của số 5 trong số 65 478 là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 50 000                
B.500                    
C.5000                    
D.50

Bài 7. 12m7dm bằng bao nhiêu dm :

A. 1207dm                
B.127dm              
C.1270dm                
D.1027dm
II. PHẦN TỰ LUẬN
1. Đặt tính rồi tính:

14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3 68325 : 8

2. Tính giá trị của biểu thức:

15 840 + 7932 x 5 = (15 786 – 13 982) x 3 =
239 + 1267 x 3 = 2505 : ( 403 – 398) =

3. Tìm x:

x : 8 = 3721                                          24 860 : x = 5

49 623 + X = 78 578                             78 026 – X = 69 637

4. Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét?

5. Một người đi bộ trong 5 phút được 450 m. Hỏi trong 8 phút người đó đã đi được bao nhiêu mét (quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau)?

6. Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

7. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?

Advertisements (Quảng cáo)