Giải Toán lớp 3

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Giải Toán lớp 3
Giải bài tập Toán 3: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết câu hỏi và bài tập SGK Toán lớp 3.
Luyện tập trang 60 Toán 3 (bảng chia 8): Bài 1, 2, 3, 4 trang 60 – Tìm 1/8 số ô vuông của mỗi hình
Luyện tập trang 60 Toán 3 (bảng chia 8): Bài 1, 2, 3, 4 trang 60 – Tìm 1/8 số ô vuông của mỗi hình
Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nuôi đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ ?... Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 60...
Bảng chia 8 Toán 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 – Tính nhẩm 8×5=?
Bảng chia 8 Toán 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 – Tính nhẩm 8×5=?
Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?... Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 Bài bảng chia 8 Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1 Bài 1.Tính...
Luyện tập trang 58: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 Toán lớp 3 – Sợi dây 18 m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ?
Luyện tập trang 58: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 Toán lớp 3 – Sợi dây 18 m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ?
Bài 2: Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu ? ...Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 Bài luyện tập Toán lớp  3 tập 1. Bài 1.Trả lời các câu hỏi...
Bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán 3 (Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 3)
Bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán 3 (Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 3)
Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?...Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé SGK Toán...
Luyện tập Toán 3 trang 56: Bài 1, 2, 3, 4, 5 – Tìm x: x : 3 = 212      
Luyện tập Toán 3 trang 56: Bài 1, 2, 3, 4, 5 – Tìm x: x : 3 = 212      
Mỗi hộp có 120 gói mì. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu gói mì?.. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 Bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1 Bài 1. Số Thừa số 423 210 105 241 170 Thừa số 2 3 8 4 5 tích   Thừa...
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số Toán 3: Bài 1, 2, 3, 4 trang 55 SGK Toán lớp 3
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số Toán 3: Bài 1, 2, 3, 4 trang 55 SGK Toán lớp 3
Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?... Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ...
Luyện tập trang 54 Toán 3 – Bảng nhân 8: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54
Luyện tập trang 54 Toán 3 – Bảng nhân 8: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54
Tính a) 8 x 3 + 8     b) 8 x 8 + 8...? Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Bài 1.Tính nhẩm 8 x 1 =                   8 x...
Bảng nhân 8: Giải bài tập 1, 2, 3 trang 53 SGK Toán 3 Tính nhẩm 8 x 3 =?
Bảng nhân 8: Giải bài tập 1, 2, 3 trang 53 SGK Toán 3 Tính nhẩm 8 x 3 =?
Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?. Hướng dẫn Giải bài 1, 2, 3 trang 53 Bài bảng nhân 8 Sách giáo khoa  Toán 3 tập 1 Bài 1. Tính nhẩm 8...
Luyện tập trang 52 Toán 3: Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52 Toán 3
Luyện tập trang 52 Toán 3: Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52 Toán 3
Tổng số học sinh giỏi và khá của lớp 3A là bao nhiêu ?...Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 52 bài luyện tập SGK  Toán lớp 3. Bài 1. Một bến xe có 45 ô tô. Lúc...
Bài toán giải bằng hai phép tính (Tiếp theo) trang 51 SGK Toán 3: trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?
Bài toán giải bằng hai phép tính (Tiếp theo) trang 51 SGK Toán 3: trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?
 Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki – lo – mét...?Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 Bài bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) Sách giáo khoa (SGK) Toán...