VBT Toán lớp 3

Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Toán lớp 3
Bài 1, 2 trang 103 VBT Toán 3 tập 2:  Một người đi bộ trong 5 phút được 350m. Hỏi trong 8 phút người đó đi được bao nhiêu mét (quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau)
Bài 1, 2 trang 103 VBT Toán 3 tập 2: Một người đi bộ trong 5 phút được 350m. Hỏi trong 8 phút người đó đi được bao...
Bài tự kiểm tra - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2 trang 103 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Số liền trước của 67 540 là; Một người đi bộ trong 5 phút được 350m. Hỏi trong...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT Toán lớp 3 tập 2: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 8cm và chiều rộng 5cm. Cắt tấm bìa này thành tấm bìa hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tấm bìa ban đầu và tấm bìa còn lại là một hình chữ nhật (xem hình vẽ)
Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT Toán lớp 3 tập 2: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 8cm và chiều rộng 5cm. Cắt tấm...
Bài 167+168+169. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 101 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Viết tiếp vào chỗ chấm; Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 8cm...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 99 VBT Toán 3 tập 2: Một quầy hàng có 1260kg rau, đã bán được 1/3 số rau đó. Hỏi quầy hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam rau
Bài 1, 2, 3, 4 trang 99 VBT Toán 3 tập 2: Một quầy hàng có 1260kg rau, đã bán được 1/3 số rau đó. Hỏi quầy hàng còn...
Bài 167+168+169. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng; Một quầy hàng có 1260kg rau,...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 97 VBT Toán 3 tập 2: Mua 3 đôi bít tất cùng loại phải trả 37 800 đồng. Hỏi mua 6 đôi bít tất như thế phải trả bao nhiêu tiền
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 97 VBT Toán 3 tập 2: Mua 3 đôi bít tất cùng loại phải trả 37 800 đồng. Hỏi mua 6 đôi...
Bài 167+168+169. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 97 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Viết các số; Mua 3 đôi bít tất cùng loại phải trả 37 800...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Người ta đóng gói số bút chì vào các hộp đều như nhau. Cứ 30 bút chì thì đóng vào 5 hộp. Hỏi có 24 750 bút chì thì đóng vào bao nhiêu hộp như thế
Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Người ta đóng gói số bút chì vào các hộp đều như nhau. Cứ 30...
Bài 165+166. Ôn tập về giải toán (tiếp theo) - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Quãng đường AC dài 12 350m gồm hai đoạn đường; Người...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 95 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Có 1080 gói mì đựng đều vào 8 thùng, đã bán được 3 thùng đó. Hỏi đã bán được bao nhiêu gói mì
Bài 1, 2, 3, 4 trang 95 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Có 1080 gói mì đựng đều vào 8 thùng, đã bán được 3 thùng đó....
Bài 165+166. Ôn tập về giải toán - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 95 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Một cửa hàng có 12 345kg gạo, đã bán được; Có 1080 gói...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Tính diện tích hình H có kích thước ghi trên hình vẽ
Bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Tính diện tích hình H có kích thước ghi trên hình vẽ
Bài 163+164. Ôn tập về hình học - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Viết tiếp vào chỗ chấm; Tính diện tích hình H có kích thước...
Bài 1, 2, 3 trang 92 VBT Toán 3 tập 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, hình vuông MNPQ, hình chữ nhật EGHK (có kích thước như hình vẽ). Em có nhận xét gì về chu vi các hình đó
Bài 1, 2, 3 trang 92 VBT Toán 3 tập 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, hình vuông MNPQ, hình chữ nhật EGHK (có kích thước như...
Bài 163+164. Ôn tập về hình học - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3 trang 92 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp; Tính chu vi hình tam giác...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT Toán lớp 3 tập 2: Châu có 10 000 đồng. Châu đã mua 3 quyển vở, giá mỗi quyển vở là 2500 đồng. Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền
Bài 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT Toán lớp 3 tập 2: Châu có 10 000 đồng. Châu đã mua 3 quyển vở, giá mỗi quyển vở là...
Bài  162. Ôn tập về đại lượng - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm; Châu có 10...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT Toán lớp 3 tập 2: Trên sân vận động có 2450 học sinh cầm hoa đỏ hoặc hoa vàng để xếp hình, trong đó có 1/5 số học sinh cầm hoa vàng. Hỏi có bao nhiêu học sinh cầm hoa đỏ
Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT Toán lớp 3 tập 2: Trên sân vận động có 2450 học sinh cầm hoa đỏ hoặc hoa vàng để xếp...
Bài 159+160+161. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Tính nhẩm; Trên sân vận động có 2450...