Sách bài tập lớp 9

Trang Chủ Lớp 9 Sách bài tập lớp 9
Bài 18, 19, 20 trang 167, 168 SBT Toán 9 tập 2: Tính diện tích toàn phần S của hình tạo thành khi quay hình bình hành ABCD đúng một vòng quanh cạnh AB và diện tích toàn phần S1 của hình tạo thành khi quay quanh cạnh AD
Bài 18, 19, 20 trang 167, 168 SBT Toán 9 tập 2: Tính diện tích toàn phần S của hình tạo thành khi quay hình bình hành ABCD đúng...
Bài 2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - SBT Toán lớp 9: Giải bài 18, 19, 20 trang 167, 168 Sách bài tập Toán 9 tập...
Bài 14, 15, 16, 17 trang 166, 167 SBT Toán 9 tập 2: Một chiếc cốc dạng hình nón, chứa đầy rượu (h.95). Cụ Bá uống một lượng rượu nên “chiều cao” của rượu còn lại trong cốc bằng một nửa chiều cao ban đầu. Hỏi cụ Bá đã uống bao nhiêu phần rượu trong cốc?
Bài 14, 15, 16, 17 trang 166, 167 SBT Toán 9 tập 2: Một chiếc cốc dạng hình nón, chứa đầy rượu (h.95). Cụ Bá uống một lượng rượu nên...
Bài 2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - SBT Toán lớp 9: Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 166, 167 Sách bài tập Toán 9...
Bài 11, 12, 13 trang 165 SBT Toán 9 tập 2: Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy 3cm, chiều cao 4cm được đặt đứng trên mặt bàn. Một phần của hình trụ bị cắt rời ra theo các bán kính OA, OB và theo chiều thẳng đứng từ trên xuống dưới với
Bài 11, 12, 13 trang 165 SBT Toán 9 tập 2: Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy 3cm, chiều cao 4cm được đặt đứng trên mặt...
Bài 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - SBT Toán lớp 9: Giải bài 11, 12, 13 trang 165 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 11: Người ta đổ nước...
Bài 8, 9, 10 trang 164, 165 SBT Toán 9 tập 2: Một cái cố hình trụ được đổ đầy sữa. Liệu em có thể rót ra đúng một nửa lượng sữa mà không cần phải sử dụng các công dụng cụ hay không
Bài 8, 9, 10 trang 164, 165 SBT Toán 9 tập 2: Một cái cố hình trụ được đổ đầy sữa. Liệu em có thể rót ra đúng một...
Bài 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - SBT Toán lớp 9: Giải bài 8, 9, 10 trang 164, 165 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 8: Diện tích xung...
Bài 5, 6, 7 trang 164 SBT Toán 9 tập 2: Một vật thể có dạng hình trụ, bán kính đường tròn đáy và độ dài của nó đều bằng 2r (cm). Người ta khoan một lỗ cũng có  dạng hình trụ như hình 89, có bán kính đáy và độ sâu đều bằng r
Bài 5, 6, 7 trang 164 SBT Toán 9 tập 2: Một vật thể có dạng hình trụ, bán kính đường tròn đáy và độ dài của nó đều...
Bài 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - SBT Toán lớp 9: Giải bài 5, 6, 7 trang 164 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 5: Một cái ống rỗng...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SBT Toán 9 tập 2: Mô hình của một cái lọ thí nghiệm dạng hình trụ (không nắp) có bán kính đường tròn đáy 14cm, chiều cao 10cm. Trong các số sau đây, số nào là diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy
Bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SBT Toán 9 tập 2: Mô hình của một cái lọ thí nghiệm dạng hình trụ (không nắp) có bán kính đường...
Bài 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - SBT Toán lớp 9: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 1: Tính thể tích...
Bài III.9, III.10, III.11, III.12 trang 116 SBT Toán 9 tập 2: Cho hình như hình bên (PQ = PR; QY và RX là các tia phân giác). Khi đó, PYKX là hình thoi và không phải hình chữ nhật?
Bài III.9, III.10, III.11, III.12 trang 116 SBT Toán 9 tập 2: Cho hình như hình bên (PQ = PR; QY và RX là các tia phân giác). Khi...
Bài ôn tập chương III. Góc với đường tròn - SBT Toán lớp 9: Giải bài III.9, III.10, III.11, III.12 trang 116 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu III.9: Cho hình sau; Cho hình như hình bên (PQ...
Bài 76, 77, 78, 79 trang 114 SBT Toán 9 tập 2:  Cho nửa đường tròn đường kính AB. Gọi C là một điểm chạy trên nửa đường tròn đó… Tính quỹ tích điểm D.
Bài 76, 77, 78, 79 trang 114 SBT Toán 9 tập 2: Cho nửa đường tròn đường kính AB. Gọi C là một điểm chạy trên nửa đường...
bài ôn tập chương III. Góc với đường tròn - SBT Toán lớp 9: Giải bài III.5, III.6, III.7, III.8 trang 115, 116 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu III.5: Một tứ giác là tứ giác nội...
Bài III.1, III.2, III.3, III.4 trang 114, 115 SBT Toán 9 tập 2: Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M ở ngoài đường tròn đó…. Chứng minh HI song song với AD
Bài III.1, III.2, III.3, III.4 trang 114, 115 SBT Toán 9 tập 2: Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M ở ngoài đường tròn đó…....
Bài ôn tập chương III. góc với đường tròn - SBT Toán lớp 9: Giải bài III.1, III.2, III.3, III.4 trang 114, 115 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu III.1: Cho tam giác đều ACB và ACD,...
Bài III.5, III.6, III.7, III.8 trang 115, 116 SBT Toán 9 tập 2: Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc 120º là hai cung chứa góc 120º (đối xứng nhau) dựng trên hai điểm A, B)?
Bài III.5, III.6, III.7, III.8 trang 115, 116 SBT Toán 9 tập 2: Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc 120º là hai cung...
bài ôn tập chương III. Góc với đường tròn - SBT Toán lớp 9: Giải bài 76, 77, 78, 79 trang 114 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 76: Hai ròng rọc có tâm O, O’ và...