Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Đề thi lớp 9 môn Văn của Phòng GD & ĐT Nam Sách: Cảm nhận của em về bài thơ “Viếng Lăng Bác” của Viễn Phương

CHIA SẺ

UBND Huyện Nam Sách tổ chức kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 2 phần cụ thể như sau:

Câu 1: (4 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Một ngày cuối năm năm mươi tám – năm đó ta chưa võ trang – trong một trận càn lớn của quân Mĩ – ngụy, anh Sáu bị hi sinh. Anh bị viên đạn của máy bay bắn vào ngực. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cánh nhìn ấy, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh.

– Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu.

Tôi cúi xuống gần anh và khẽ nói. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi.

(Trích Ngữ Văn 9, tập 1, trang 200)

a) Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Do ai sáng tác? Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm có đoạn trích trên.

b) Người kể chuyện trong đoạn trích trên là ai? Kể ở ngôi thứ mấy?

c) Hãy cho biết từ ngữ in đậm trong đoạn trích thuộc thành phần gì của câu, hãy gọi tên thành phần ấy?

d) Nhà văn đã sử dụng phép tu từ gì trong câu “Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi”? Nêu tác dụng của phép tu từ ấy? Theo em vì sao sau khi nghe xong lời hứa của bác Ba ông Sáu mới “nhắm mắt đi xuôi”

Câu 2 (6 điểm)

Cảm nhận của em về bài thơ “Viếng Lăng Bác” của Viễn Phương