Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bình luận câu ca dao: Ai ơi giữ cho chí bền , Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

Dàn bài chi tiết tập làm văn lớp 8: Nhân dân ta thường khuyên nhau:

Ai ơi giữ cho chí bền ,

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

Anh (chị) hãy bình luận câu ca dao trên.

MB:

– Trong mọi công việc của một cá nhân, tác động từ phía khách quan không phải là nhỏ mà có khi nó làm đảo ngược ý định ban đầu, đẩy con người vào tình thế lúng túng, bị động và kết quả là hỏng việc.

– Nhân dân lao động thuở xưa đã khuyên nhau:

Ai ơi giữ chí cho bền

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

– Muốn đạt được mục đích, con người phải có ý chí, nghị lực và một lập trường kiên định trước sau như một.

TB:

Advertisements (Quảng cáo)

1. Giải thích ý nghĩa câu ca dao

+ Nghĩa hiển ngôn:

Nói về chuyện làm nhà, chủ nhà đã định thế nào thì cứ làm như thế, không nên dao động bởi sự can thiệp của người ngoài.

+ Nghĩa hàm ngôn:

– Ta phải giữ vững chủ ý, tức là ý chí, lập trường và quyết tâm hoàn thành công việc sau khi xác định mục đích đúng đắn.

– Không nên dao động trước dư luận vì điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đối với quá trình thực hiện công việc.

Advertisements (Quảng cáo)

2. Khẳng định ý nghĩa câu ca dao trên là hoàn toàn đúng đắn.

– Trước khi bắt tay vào làm một việc gì đó, người ta thường đặt ra mục đích và mong muốn đạt được mục đích.

– Trong khi làm việc, khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy muốn đạt được mục đích thì phải có ý chí và quyết tâm cao.

– Giữ vững ý chí và quyết tâm là điều kiện cơ bản để quyết định thắng lợi của công việc, là đức tính cần thiết hàng đầu của người lao động.

3. Nâng cao, mở rộng vấn đề

– Ý nghĩa lời khuyên trên chỉ hoàn toàn đúng khi mục đích đúng đắn, phương pháp làm việc phù hợp với thực tế khách quan.

– Nếu dư luận tác động vào công việc là dư luận xấu thì nhất thiết ta không nên theo nghe, làm theo thì sẽ dẫn đến kết quả xấu.

– Nên tham khảo và tiếp thu có sáng tạo cái mới, cái đúng, vận dụng cho phù hợp với hoàn cảnh của mình, nhằm đạt được mục đích ban đầu đã đặt ra.

– Ý chí kiên định, quyết tâm cao cần đi đôi với biện pháp linh hoạt trong khi làm việc.

KB:

– Câu ca dao trên là một lời khuyên đúng đắn, chân tình, rất phù hợp với con người và hoàn cảnh Việt Nam.

– Việc rèn luyện ý chí, quyết tâm là điều hết sức cần thiết đối với mỗi người.

– Ý chí lớn, quyết tâm cao kết hợp với trí tuệ sắc sảo là những yếu tố quan trọng dẫn đến thắng lợi trong mọi công việc và trong sự nghiệp.

Advertisements (Quảng cáo)