Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Thi môn Ngữ Văn cuối học kì I lớp 8 Huyện Vân Canh năm 2018: Vì sao lão Hạc lại đau đớn, áy náy khi bán đi cậu Vàng?

Vì sao lão Hạc lại đau đớn, áy náy khi bán đi cậu Vàng? Kể lại câu chuyện cái chết đau đớn, thê lương của cô bé bán diêm trong đêm giao thừa… trong Đề Thi học kì 1 môn Văn cuối học kì 1 lớp 8 Huyện Vân Canh năm 2018.

Đề bài

Câu 1:  Cho đoạn thơ sau: (2đ)                                                       “ Hình như tức quá không thể chịu được………………..ngã nhào ra thềm.”

(Trích Tắt Đèn – Ngô Tất Tố / 110 – có mẫu kèm theo)

  • Tìm các câu ghép có trong đoạn văn.
  • Tìm các trường từ vựng và nêu tên của chúng.
  • Nêu công dụng của dấu hai chấm (:) và dấu ngoặc kép (“ ”).
  • Có phải trường hợp của câu ghép cũng chỉ có hai cánh nối: Dùng từ nối (quan hệ từ) hoặc dung dấu câu không ? Vì sao?

Câu 2:  Ghép ý ở cột A với cột B cùng với C sao cho phù hợp: (1đ)

Advertisements (Quảng cáo)

A B C Nối
1)    Truyện ngắn

2)    Truyện kí

3)    Hồi kí

4)    Tiểu thuyết

1.  Trong lòng mẹ

2.  Tôi đi học

3.  Tức nước vỡ bờ

4.  Lão Hạc

1)        Nam Cao

2)        Ngô Tất Tố

3)        Thanh Tịnh

4)        Nguyên Hồng

…….A+……B+……C

…….A+……B+……C

…….A+……B+……C

…….A+……B+……C

Câu 3: Tình thái từ là gì? Có mấy loại tình thái từ? Nêu vài ví dụ minh họa. (1.5đ)

 Câu 4:  Vì sao lão Hạc lại đau đớn, áy náy khi bán đi cậu Vàng? (0.5đ)

Advertisements (Quảng cáo)

 Câu 5:  Nếu em là người chứng kiến cảnh cái chết đau đớn, thê lương của cô bé bán diêm trong đêm giao thừa. Em hãy kể lại câu chuyện mà em chứng kiến được.

Advertisements (Quảng cáo)