Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2017 – Chứng...

Thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2017 – Chứng minh tứ giác MNCP là hình bình hành

CHIA SẺ

Kì thi cuối học kì 1 lại đến, để chuẩn bị tốt cho quá trình ôn tập và thi cử chúng tôi gửi tới các em tài liệu sau đây: Đề thi học kì 1 môn Toán 8 – THCS Vân Hội 2017 có đáp án, xem chi tiết dưới đây

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN – Khối 8

Năm học 2017 – 2018

I– PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu đúng mà em chọn.

Câu 1: Điều kiện để giá trị phân thức

A. x # 0     B. x # 2          C. x # -2         D. x # 0; x # -2

Câu 2: Hình chữ nhật có hai kich thước là 7cm và 4cm thì diện tích bằng:

A.  28m2          B. 14 cm2      C. 22 cm2         D. 11 cm2

Câu 3: (x3 – 64) : (x2 + 4x + 16) ta được kết quả là:

A. x + 4      B. –(x – 4)         C. –(x + 4)            D. x – 4

Câu 5: Hình thang cân là hình thang :

A. Có 2 góc bằng nhau. B. Có hai cạnh bên bằng nhau.

C. Có hai đường chéo bằng nhau D. Có hai cạnh đáy bằng nhau.

Câu 6: Hình nào sau đây  có 4 trục đối xứng?

A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật

C. Hình thoi     D. Hình bình hành

II– PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Học sinh làm bài trên trên tờ giấy riêng

Câu 1: (1 điểm)

a) Phân tích đa thức thành nhân tử: x2 +4y2 +4xy – 16

b) Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức: (2x + y)(y – 2x) + 4x2 tại x = –2011 và y = 10

Câu 2: (1 điểm)

Tìm x, biết: 2x2 – 6x = 0

Câu 3: (2,0 điểm)

Cho biểu thức:

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm giá trị của x để A có giá trị nguyên.

Câu 4: (3,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Vẽ BH vuông góc với AC . Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AH,BH,CD.

a) Chứng minh tứ giác MNCP là hình bình hành.

b) Chứng minh MP vuông góc MB.

c) Gọi I là trung điểm của BP và J là giao điểm của MC và NP.

Chứng minh rằng:     MI  IJ  < IP

——– HẾT ———

TRƯỜNG TH&THCS VÂN HỘI

TỔ KHTN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN – LỚP 8

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B A D D C A

CHIA SẺ