Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Một số đề thi học kì 1 lớp 8 của các tỉnh...

Một số đề thi học kì 1 lớp 8 của các tỉnh – Môn Văn, Toán khá hay

CHIA SẺ

Ôn tập học kì 1 hiệu quả hơn với tài liệu sau đây: Một số đề thi học kì 1 lớp 8 của các tỉnh năm 2017. Mời thầy cô và các em tham khảo

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂY HỒ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN THI: NGỮ VĂN 8

Phần I. (5 điểm)

Cho đoạn văn:

(…) làng tôi không thiếu gì các loại cây, nhưng hai cây phong này khác hẳn – chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng, chan chứa những lời ca êm dịu. Dù ta tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng cũng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau. Có khi tưởng chừng như một làn sóng thủy triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm truyền qua lá cành như một đốm lửa vô hình, có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoảng, rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một lượt như thương tiếc người nào. Và khi mây đen kéo đến cùng với bão dông, xô gãy cành, tia trụi lá, hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực.

1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai? Nếu xuất xứ của văn bản.


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 8 MÔN TOÁN – NINH BÌNH

Câu 4 (3,5 điểm)

Cho hình bình hành ABCD. Trên các cạnh AB và CD lần lượt lấy các điểm E và F sao cho AE = CF. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho AM = CN.

a) Các tứ giác AECF, MENF là những hình gì ?

b) Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF và MN  đồng quy.

c) Nếu ABCD là hình vuông và AE = CF = AB: 2 và AM = CN = AD: 2 thì tứ giác MENF là hình gì?


Thi Học Kì 1 Tiếng Anh – Vĩnh Phúc

B. USE OF ENGLISH:

I. Indentify the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1. A. wanted B. filled C. stayed        D. played

2. A. ahead B. instead       C. heat          D. bread

II. Find the words which has a different stress pattern

1. A. appear B. annoy C. transmit       D. injure

2. A. convenient B. selection C. character       D. equipment


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 8 MÔN TOÁN – THANH HÓA