Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 Đề kiểm tra kì 1 môn Vật Lý lớp 8 phòng GD...

Đề kiểm tra kì 1 môn Vật Lý lớp 8 phòng GD & ĐT quận 1 năm 2015 có đáp án

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT quận 1 – Trường THCS Đồng Khởi

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN Vật Lý  – LỚP 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

1 :

1. Chuyển động cơ học là gì ? ( 0.5  điểm  )

2. Tại sao nói chuyển động hay đứng yên có tính tương đối ? Cho 1 ví dụ ( 1.0  điểm  )

2 :    

1. Khi nào thì sẽ xuất hiện các lực ma sát nghỉ ?( 0.5  điểm  )

2. Nêu 1 ví dụ cho thấy tác dụng có lợi của lực ma sát nghỉ và nêu biện pháp làm tăng tác dụng có lợi của lực ma sát đó? ( 1.0  điểm  )

3 :  

1. Hãy mô tả cách biểu diễn và kí hiệu một véctơ lực tác dụng lên vật ?  ( 1.0  điểm )

2. Một người kéo vật nặng trên mặt sàn, cho rằng lực kéo có các yếu tố sau: ( 1.0  điểm )

Điểm đặt tại vị trí M trên vật, phương ngang, hướng qua phải, độ lớn F = 50 N

4 :  Một ô tô chuyển động từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 90 km. Trong 27 km đầu tàu  đi với tốc độ v= 25 m/s, đoạn đường còn lại ô tô  đi với tốc độ v= 20 m/s .

1. Hỏi sau bao lâu ô tô đến B ?  ( 1.0  điểm  )

2. Tính tốc độ trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB  ?  ( 0.5  điểm  )

5 :  Một máy nén thuỷ lực có diện tích của pittông nhỏ là S1 = 1,5 cm2, diện tích của pittông lớn  là S2 =240 cm2 . Khi tác dụng lên pittông nhỏ một lực là F1 = 120 N. Tính lực F2 tác dụng lên pittông lớn để có thể nâng giữ một ôtô. Bỏ qua khối lượng của các pittông.   ( 1.5  điểm  )

6 :  ( 2.0  điểm ) Một xe tải khối lượng 2 tấn có bốn bánh xe. Áp suất do xe tác dụng lên mặt đường là 50000 Pa.

1. Tính diện tích tiếp xúc của bánh xe lên mặt đường.

Quảng cáo

Quảng cáo

2. Nếu xe chở thêm 3 tấn hàng thì áp suất của xe tác dụng lên đường là bao nhiêu? Biết rằng khi đó diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe với mặt đường tăng lên 0,025m2.


Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 8

1 : ( 2 đ )

a/ Muốn xác định được vật có chuyển động  hay đứng yên ta căn cứ vào vật gì? Cho ví dụ minh hoạ ?

b/ Thế nào gọi là hai lực cân bằng ? Nêu kết quả tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động và vật đang đứng yên ?

2   : ( 2,5 đ )

Chất lỏng gây áp suất như thế nào ? Viết công thức tính áp suất chất lỏng ? Ghi rõ tên và đơn vị các đại lượng trong công thức ?

 3 🙁 1,5đ )

Một thùng cao 1,2 m chứa đầy nước . Biết trọng lượng riêng của nước d= 10.000N/m3.

Tính:     a/ Áp suất của nước tác dụng lên đáy thùng.

b/ Áp suất của nước tác dụng lên điểm M cách đáy thùng 0,2 m. (có tóm tắt)

 4 : ( 1,5 đ )

a/ Viết công thức tính áp suất ? Ghi rõ tên và đơn vị các đại lượng trong công thức ?

b/ Giải thích vì sao người ta thường chế tạo đầu mũi kim nhỏ và nhọn ?

5 : ( 1,5 đ )

Một người nặng 50 kg đứng trên mặt đất mềm. Diện tích tiếp xúc của mỗi bàn chân người này với mặt đất là 2dm2.Tính áp suất của người đó trên mặt đất nếu đứng bằng hai chân . ( có tóm tắt )

6: ( 1 đ )

Dùng kiến thức quán tính giải thích tại sao khi nhổ cỏ đột ngột thì cỏ dễ bị đứt rễ ?

Quảng cáo

CHIA SẺ