Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra Sinh học lớp 8 15 phút chương 1 Khái quát về cơ thể người: Chức năng của hệ thần kinh là gì?

CHIA SẺ
 Hệ thần kinh gồm những cơ quan nào ? Chức năng của hệ thần kinh là gì?… trong Kiểm tra Sinh học lớp 8 15 phút chương 1 Khái quát về cơ thể người. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1. (5đ) Hệ thần kinh gồm những cơ quan nào ? Chức năng của hệ thần kinh là gì ?

Câu 2. (5đ) Quan sát hình 2.2 SGK và cho biết các khoang cơ thể có cấu tạo như thế nào ?


Câu 1. (5đ) – Hệ  thần kinh gồm : não, tuỷ sống, dây thần kinh và hạch thần kinh.

– Hệ  thần kinh có chức năng tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường, điều hoà hoạt động các cơ quan.

2.(5đ) Có 2 khoang cơ thể gồm khoang ngực và khoang bụng. 2 khoang này thuộc phần thân và ngăn cách nhau bởi cơ hoành :

– Khoang bụng chứa : dạ dày, ruột, gan, túi mật, tuỵ, lách, thận, bóng đái, cơ quan sinh dục.

– Khoang ngực chứa : tim, phổi, khí quản, thực quản.