Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra Sinh học Chương 6 lớp 8 15 phút: Da có vai trò như thế nào đối với sự điều hoà thân nhiệt?

CHIA SẺ
Da có vai trò như thế nào đối với sự điều hoà thân nhiệt?; Hãy tìm cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3….. để hoàn chỉnh các câu sau … trong Kiểm tra Sinh học Chương 6 lớp 8 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(5đ) Da có vai trò như thế nào đối với sự điều hoà thân nhiệt ?

2..(2đ) Hãy tìm cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3….. để hoàn chỉnh các câu sau :

Thân nhiệt người luôn ổn định, vì cơ thể người có các ….(l)… thân nhiệt như tăng, giảm …(2)…, điều tiết sự co dãn mạch máu dưới da và cơ co chân lông, thoát mồ hôi… để đảm bảo sự cân bằng giữa sinh nhiệt và tỏa nhiệt. Chúng ta cần tăng cường …(3)… để tăng khả năng chịu đựng khi nhiệt độ môi trường thay đổi, đồng thời biết sử dụng các …(4)… chống nóng, lạnh một cách hợp lí.

a. rèn luyộn thân thể

b. cơ chế điều hoà thân nhiệt

c. biện pháp, phương tiện

d. quá trình dị hoá

3..(3đ) Điền dấu X vào bảng cho phù hợp:

Khi trời nóng

Khi trời lạnh

Giảm thoát nhiệt

Tăng sinh nhiệt

Tăng thoát nhiệt

Giảm sinh nhiệt


1.. (5đ) Da là cơ quan có vai trò quan trọng nhất trong sự điều hoà thân nhiệt. Khi trời nóng và lao động nặng, mao mạch ở da dãn ra giúp toả nhiệt nhanh, đồng thời tầng cường tiết mồ hôi, mồ hôi bay đi sẽ lấy đi một lượng nhiệt lớn. Khi trời quá lạnh, mao mạch ở da co lại, cơ chân lông co để giảm sự toả nhiệt. Ngoài ra khi trời quá lạnh còn có hiện tượng cơ co dãn liên tục gây phản xạ run, khi đó cũng sinh nhiệt.

2..(2đ)

1

2

3

4

b

d

a

c

3..(3đ) Điền dấu X vào bảng cho phù hợp:

Khi trời nóng

Khi trời lạnh

Giảm thoát nhiệt

X

Tăng sinh nhiệt

X

Tăng thoát nhiệt

X

Giảm sinh nhiệt

X