Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 chương 11 Sinh sản: Sự phát triển của thai ở người diễn ra như thế nào?

CHIA SẺ
Sự phát triển của thai ở người diễn ra như thế nào?; Thụ tinh là gì? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 chương 11 Sinh sản. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(5đ) Sự phát triển của thai ở người diễn ra như thế nào?

2..(2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Thụ tinh là gì?

A. Tinh trùng được đổ vào âm đạo

B. Tinh trùng gặp trứng

C. Tinh trùng kết hợp với trứng thành hợp tử

D. Cả A, B và C

2. Sự thụ tinh được xảy ra ở đâu ?

A. Trong buồng trứng

B. Trong tử cung

C. Ở khoảng 1/3 (phía ngoài) đoạn ống dẫn trứng

D. Trong âm đạo

3..(3đ) Chọn cụm từ đã cho điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp :

Trứng được tiếp nhận vào ống dẫn trứng thông qua ….(1)…. Tử cung được thông với…(2)….Khi trứng chín, bao noãn vỡ ra để trứng thoát ra ngoài, đó là ….(3)…..

a. ống dẫn trứng

b. phễu của ống dẫn trứng

c. hiện tượng kinh nguyệt


1.. (5đ) Phôi mới làm tổ trong thành tử cung chỉ là một khối tế bào chưa phân hoá, dần dần được phân hoá và phát triển thành thai. Tại nơi trứng làm tổ sẽ hình thành nhau thai bám chắc vào thành tử cung. Thai liên hệ với nhau nhờ cuống nhau và thực hiện trao đổi chất với cơ thể mẹ qua nhau thai.

2..(2đ)

1

2

C

C

3. ( 3đ)

1

2

3

b

a

c